Virksomhederne kan levere overskudsvarme til 100.000 husstande

400.000 husstande, som bliver opvarmet af naturgas, skal i de kommende år skifte til fjernvarme eller varmepumper. Virksomhederne er i stand til at levere klimavenlig overskudsvarme til 100.000 husstande, viser en analyse, som Rambøll har lavet i samarbejde DI Energi.

Kalundborg symbiose udnytter allerede nu overskudsvarmen i industriens spildevand. Men der er endnu mere overskudsvarme fra Industrien i Kalundborg, som kan nyttiggøres i fjernvarmenettet. Foto: Per Christensen

Kalundborg symbiose udnytter allerede nu overskudsvarmen i industriens spildevand. Men der er endnu mere overskudsvarme fra Industrien i Kalundborg, som kan nyttiggøres i fjernvarmenettet. Foto: Per Christensen

Foto: Per Christensen

Overskudsvarme er spild fra virksomhedernes produktion. I dag forsvinder store mængder varme ud i den blå luft, men det er muligt at udnytte den billige og klimavenlige varme via fjernvarmenettet. 1. januar i år blev afgiften på at udnytte overskudsvarme fjernet, hvis virksomheden, som leverer varmen, er certificeret af Energistyrelsen. Det betyder, at det kan betale sig at udnytte langt mere overskudsvarme end tidligere.