Vi har brug for svar: Borgmester anmoder om aktindsigt hos minister