Unge får succes i tilbud: – De tager ansvar for deres uddannelse

Unge får succes i tilbud: - De tager ansvar for deres uddannelse
I år er stort set alle eleverne på LINIE 10 vurderet uddannelsesparate ved skoleårets slutning - en stor succes for de unge, lyder det fra skolelederen. Foto: Høje-Taastrup Kommune
I år er stort set alle eleverne på LINIE 10 vurderet uddannelsesparate ved skoleårets slutning – en stor succes for de unge, lyder det fra skolelederen. Foto: Høje-Taastrup Kommune

Trods et år i coronaens tegn har Høje-Taastrup Kommunes 10. klassecenter, LINIE 10, endnu engang stor succes med at give eleverne et solidt puf fremad i forhold til at komme videre i uddannelse.

10. klasse er et ekstra skoleår som tilbud til de unge, der har brug for uddannelsesmæssig afklaring og yderligere faglig kvalificering.

Ved skolestart i august 2020 var 93 procent af eleverne på LINIE 10 ikke uddannelsesparate til deres ønskede uddannelse. Men efter de netop afviklede afgangsprøver er det reduceret til, at kun 3 procent ikke er uddannelsesparate.

Og de sidstnævnte vil i stedet opnå adgang til uddannelse via en optagelsesprøve, vurderer skolen.

Unge tager ansvar

Skoleleder på LINIE 10, Allan Kierkegaard, fortæller, at det gode resultat kan skyldes flere ting:

– Ikke mindst at de unge er modnet og har taget ansvar i forhold til skolen og har set vigtigheden af at uddanne sig – og dermed har taget ansvar i forhold til at deltage aktivt, har reduceret deres fravær markant og har fundet motivationen for skolearbejdet.

Det kan også være så enkelt, at lærerne, uddannelsesvejlederen og ungeguiden er lykkedes med at få dem motiveret for at vælge en anden uddannelse, end de oprindeligt havde valgt, siger han.

– Mange kommer med ønsket om at gå videre på gymnasiet – men uden at have gjort sig forestillinger om, hvad det er for noget, og hvad de skal bruge det til. Mange af disse vælger undervejs i stedet en erhvervsuddannelse, hvor de bedre kan se sig selv og deres muligheder, fortæller Allan Kierkegaard.

Særlige indsatsområder

Men det har også effekt, at LINIE 10 for andet år har samarbejdet med LøkkeFonden om projektet LifeSkills LINIE 10, finansieret af Industriens Fond.

– Med LifeSkills LINIE 10 har der været et særskilt fokus på 30 af vores unge, hvor vi dels har arbejdet med den positive psykologi i forhold til undervisningen og i vores tilgang til de unge mennesker, og dels også har arbejdet med tre andre indsatsområder, fortæller Allan Kirkegaard og uddyber:

– Vi har haft en ressourceperson som supplement til kontaktlærerrollen, som hjælper de unge med alle de ting, der kan være svære at holde styr på. Det kan blandt andet være ansøgning til ungdomsuddannelse, etablering af praktikforløb og etablering af brobygningsforløb. Hun har samtidig været primus motor i undervisningen i klasserne i forhold til de syv karaktertræk, som er grundlæggende i LifeSkills LINIE 10: Selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed.

Derudover har eleverne øget adgang til praktikforløb og brobygning. 10. klasse har én uges obligatorisk brobygning, men der er mulighed for at udvide dette med op til fem uger, og det har der været øget fokus på blandt de 30 unge – selvom det har været udfordret af corona.

Lokale erhvervsmentorer

Endelig er de unge i LifeSkills LINIE 10 tilknyttet en erhvervsmentor, som hjælper dem med alt det, der handler om at være en vigtig del af en arbejdsplads.

– Det handler meget om vigtigheden af at møde til tiden, hvordan er man kollega, hvilken rolle har man på sin arbejdsplads, og meget mere. Men samtidig er erhvervsmentoren også for den unge en voksen, der er helt uden for det pædagogiske felt og har en erfaring og viden fra arbejdslivet, som mentoren kan øse ud af over for den unge. Vi er meget taknemmelige for vores erhvervsmentorer, som har gjort et stor og flot stykke arbejde i en svær tid med nedlukning og måske økonomiske udfordringer i virksomhederne, understreger Allan Kierkegaard.

Skolen har givet mulighed for, at eleverne er to om samme mentor, og det gjorde eleverne mere trygge i mødet med de nye voksne, ligesom skolen med god effekt har afprøvet, at første møde med mentorerne sker ved et fælles kaffearrangement på skolen. LINIE 10 vil videreføre begge dele og også indføre flere indbyrdes sparringsmøder mellem mentorerne.

Ros til elever

– Det har generelt været et svært år for de unge: De kommer fra 9. klasse, hvor de har været lukket ned på grund af corona. Så kommer de til 10. klasse, hvor de også bliver lukket ned. Trods det har de klaret det super flot, og det roste jeg dem også for i min dimissionstale i aftes. De har undværet et socialt liv, der er så vigtigt for dem. Og de har oplevet et skoleår, hvor vi ikke har kunnet afvikle skolerejse, klassekampe, fællesture og ikke mindst gallafest. Det har de været ærgerlige over, men de har taget det i stiv arm, siger en stolt skoleleder.

Konceptet vil blive videreført

Nu står ferien for døren, men når de unge efter endt ferie begynder på deres ungdomsuddannelse, vil både ressourcepersonen og erhvervsmentorerne holde kontakt med dem i de første tre måneder. Det er nemlig erfaringsmæssigt den periode, hvor der er størst risiko for, at unge dropper ud af deres nye uddannelse. I mange tilfælde kan de hjælpes til at holde fast, eller få hjælp til at ændre til en uddannelsesretning, som passer dem bedre.

Ressourcepersonen er en del af LifeSkills LINIE 10-konceptet, som skolen fortsætter, selvom den toårige projektperiode med LøkkeFonden nu er afsluttet. Skolen fortsætter således også LifeSkills-undervisningen, muligheden for ekstra brobygning og praktik, samt ordningen med erhvervsmentorer.

På basis af det første projektårs erfaringer med LifeSkillls LINIE 10 iværksatte LøkkeFonden med støtte fra Industriens Fond tilsvarende projekter på skoler i Gentofte og Frederiksberg kommuner. Disse skoler skal gennemføre endnu et projektår, inden LifeSkills-projektet – herunder erfaringerne med LifeSkills LINIE 10 – evalueres endeligt af VIVE.