Tryghed og demens er fokus i den værdige ældrepleje

Ældre: Byrådet har netop vedtaget en revideret udgave af kommunens værdighedspolitik på ældreområdet.

Tryghed og demens er fokus i værdig ældrepleje

Det skal være trygt og godt at blive ældre i Høje-Taastrup. Det er der fokus på i en nyrevideret og nu også vedtaget værdighedspolitik på ældreområdet. Foto: Annemette Jensen

Foto: Annemette Jensen

Høje-Taastrup: Det skal være trygt og godt at blive ældre i Høje-Taastrup. Men hvad indebærer det?

Det er det overordnede tema i værdighedspolitikken for ældreplejen 2023-2026, som netop er blevet vedtaget af et enigt byråd – efter at politikken har været i offentlig høring.

Det særlige ved den reviderede nye udgave af værdighedspolitikken er, at demens har fået en mere fremtrædende og eksplicit plads. Derudover har man tilføjet enkelte nøgleord til politikken, såsom “tryghed”, og at der skal være en “dygtig synlig ledelse” på området.

Det er med i værdighedspolitikken

Værdighedspolitikken 2023-2026 indeholder en række emner. Det er:

Et sundt og aktivt liv (herunder: rammer og tilgængelighed, mad og måltider, rehabilitering)

Familier og fællesskaber (herunder: stærke fællesskaber, plads til pårørende)

Støtte og pleje (herunder: behov for støtte og pleje, komplekse behov, en særlig indsats for borgere med demens, den sidste levetid)

Det er kutyme, at værdighedspolitikken revideres inden for det første år efter at et nyt byråd er valgt og tiltrådt.

Værdighedspolitikken bliver snart tilgængelig på kommunens hjemmeside www.htk.dk, og indtil da kan den læses som bilag til byrådsmødet den 25. januar under punkt 11.

Kilde: Høje-Taastrup Kommune

– Vi står med en rigtig god og gennemarbejdet politik, som nu vil blive lagt til grund for en række handleplaner på de forskellige områder, som vi glæder os til at se lidt senere i år. Det glæder os også, at demens har fået en stor og synlig plads i politikken. Så vi også får et bedre greb om dét område, sagde formanden for ældre- og sundhedsudvalget Jeanette Ingemann (K) i forbindelse med vedtagelsen.

Fokus på tryghed

Også Thomas Bak (S) gav værdighedspolitikken et par ord med på vejen.

– Vores ældre medborgere skal selvfølgelig være trygge ved, at kommunen yder den nødvendige hjælp, når behovet opstår og ikke skal gå og vente i flere måneder. Ældreområdet er dog i lighed med mange andre områder ramt af mangel på arbejdskraft. Det giver udfordringer. Men på en rundtur forleden blev ældre- og sundhedsudvalget bestyrket i, at de dedikerede og omsorgsfulde medarbejderne gør alt, de kan, for de ældre. Det afkræver respekt og anerkendelse fra os, lød det fra Thomas Bak.

Han fortsatte med at pege på, at mange ældre, der får hjælp i eget hjem, bemærker utrygheden i at der for dem er stor udskiftning i antallet af forskellige medarbejdere, de får besøg af. Bak ser derfor gerne, at man arbejder “benhårdt på at imødekomme et vedvarende fokus på trygheden”.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Glad for at demensstrategi er skrevet ind

Og så slog han et slag for at fastholde blikket på demens.

– Når vi nu ikke kunne få en decideret demenspolitik, så er vi i Socialdemokratiet glade for en meget synlig demensstrategi, der er skrevet ind i værdighedspolitikken. Det, ved vi, er sindssygt vigtigt, fordi antallet af demente desværre stiger. Derfor skal vi hele tiden være på forkant med, at vi har de tilbud. Indsatsen skal vi selvfølgelig sørge for hele tiden at støtte op om og udbygge, sagde Thomas Bak.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.