’Stop eksperimentet med vores børns trivsel’

Lokalpolitikeren Danny Malkowski fra Liberal Alliance mener, at Høje-Taastrup Kommune skal bremse de nuværende planer.

’Stop eksperimentet med vores børns trivsel’

Danny Malkowski (LA) mener, at skolebestyrelser og skoleledere sammen skal bestemme, om de ønsker fremtidens skole på deres skoler. Foto: Pressefoto

Foto: Freja Czajkowski

Høje-Taastrup: I sin nytårstale berørte den sygemeldte borgmester Michael Ziegler (K) debatten omkring den nye skole Læringshuset, som er den første skole i Danmark, som er lavet til at underbygge den projektbaserede læringsform, som kommunen er i gang med at implementere på de resterende skoler i kommunen. Et koncept der i dagligdagen kaldes for ’fremtidens skole’.

I sin tale understreger Michael Ziegler (K), at kommunens retning er den rette.

– Vi må ikke havne der, hvor det sikre valg er ikke at sætte en ambitiøs dagsorden for vores børns trivsel og læring, siger han.

Han erkender dog samtidig, at der er behov for at justeringer, hvilket der også er lagt op til i en handlingsplan som Institutions- og skoleudvalget skal tage stilling til i denne uge.

Står det til Danny Malkowski, der er lokalpolitiker for Liberal Alliance og seneste stillede op ved folketingsvalget, så er der brug for mere end blot justeringer.

– Jeg ønsker at sætte en stopper for udrulningen af fremtidens skole her og nu. Det vigtigste lige nu er at få styr på mistrivslen på skolerne. Ikke at udrulle fremtidens skole yderligere, siger han.

Hvad er din mening?

Deltag i debatten på Facebook-siden Lokalavisen Taastrup.

Lad det være op til skolerne

Han mener, at forældrebestyrelser og skoleledelser sammen skal beslutte, om de ønsker fremtidens skole implementeret, og han laver også en direkte kobling mellem mistrivsel og konceptet med den projektbaserede læring.

– Jeg mener godt, at man kan lave en kobling mellem mistrivsel og konceptet i fremtidens skole. Det er ikke konceptet i sig selv, som er skyld i mistrivslen, men der er nogle indbyggede begrænsninger, fordi fremtidens skole er så abstrakt en undervisningsform med ukonkrete krav til børnene og mangel på faste rammer, siger han.

Han mener ikke, at lærerne har nok ressourcer til både at håndtere den dårlige trivsel i klasserne, samtidigt med at de skal opfinde tværfaglige, autentiske læringsforløb og vejlede børnene i forbindelse med projekterne.

Den overordnede plan fremtidens skole

Ramme Budgetforligspartierne om budget 2018 besluttede ”at det samlede skolevæsen i Høje-Taastrup kommune skal udvikles efter de principper, der er bærende for Nærheden Skole” (Læringshuset).

Den overvejende del af undervisningen skal foregå inden for rammerne af innovative, autentiske læringsforløb (i et 3-4 årigt perspektiv). Skolelederne besluttede i 2018 følgende hjørneflag:

1. Alle skoler arbejder med autentiske innovative læringsforløb, minimum 2 uger i skoleåret 2018/19, derefter stigende.

2. Læringsforløbene er tværfaglige med tydelige læringsmål og struktureres efter en designmodel.

3. Alle læringsforløb indtænker det 21. århundredes kompetencer.

4. Læringsforløbene er autentiske og bygges op omkring virkelige problemstillinger med et produkt og en aftager så vidt muligt uden for skolen.

5. Teknologi indtænkes, der hvor det giver mening som værktøj til kreativ læring.

6. Skolerne har organiseret hverdagen, så den understøtter autentisk, innovativ læring. Den enkelte skole beskriver i sin lokale handleplan, hvordan den overordnede ramme og hjørneflagene realiseres i et 3-4 årigt perspektiv.

Handleplanen opdateres hvert halve år og drøftes med Styregruppen for Fremtidens skole. Handleplanen indgår ligeledes i den enkelte skoles aftalestyring

Man eksperimenterer med børnene

I interviews med den nu afgåede skolechef Flemming Ellingsen, den fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck samt skoleleder Casper Madsen giver de alle udtryk for, at konceptet har brug for tid til at blive udrullet på Læringshuset. Michael Ziegler siger også i sin nytårstale siger, at ’der er en mening med’, at man ønsker fremtidens skole.

Er det ikke fair nok, at et nyt koncept, der er blevet til under nogle svære kår, skal have tid til at bevise sig?

– Der er ikke behov for mere tid for at se, om den nuværende udrulning af fremtidens skole fungerer. Der er derimod brug for meget mere tid til at løse trivselsudfordringerne, inden man overhovedet overvejer at rulle sådan et koncept endnu mere ud, siger Danny Malkowski og fortsætter:

– I to år har vi i Liberal Alliance anfægtet, at det nye koncept skal fungere i så stort et omfang. Det er naivt at rulle det så massivt ud. For mig at se er dette et kæmpe eksperiment som man har sat i gang med børnenes trivsel og sociale og faglige udvikling som indsats. Og det eksperiment bør stoppes og kun anvendes for børn, hvor forældrene og lærerne har vurderet, at det vil give mening, og hvor det ikke går ud over trivslen i klassen.

Send et tip

Har du et tip, er du altid velkommen til at kontakte mig på daniel.fonseca@sn.dk eller på tlf. 20243756

– Vi skal alle kigge på de udfordringer, som der er på de individuelle skoler og ikke arbejde hen imod en utopi – fremtidens skole, siger Emil Viskum (Ø), der har skrevet længere debatindlæg om fremtidens skole. Foto: Daniel Fonseca