Skoleleder forsikrer: Alle elever er under opsyn ved arbejdsnedlæggelse