Skole er populær: Nu må den afvise flere elever

Foto: Kenn Thomsen
Mange forældre uden for skoledistriktet ønsker deres børn på Mølleholmskolen, så nu har byrådet godkendt en ændring af grænsen for, hvornår skolen må optage børn uden for distriktet. Foto: Kenn Thomsen
Mange forældre uden for skoledistriktet ønsker deres børn på Mølleholmskolen, så nu har byrådet godkendt en ændring af grænsen for, hvornår skolen må optage børn uden for distriktet. Foto: Kenn Thomsen Kenn Thomsen

Mølleholmskolen i Taastrup er blevet populær, og elevtallet forventes at stige med 25 procent over de næste 7-8 år.

Det var baggrunden for, at Mølleholmskolen blev udbygget til at kunne optage et større antal elever end de nuværende indskrevne elever. Men den ledige kapacitet er imidlertid ved at blive fyldt op som følge af det frie skolevalg, fordi mange forældre uden for skoledistriktet tilvælger skolen til deres børn, skriver DAGBLADET Roskilde.

Derfor har byrådet godkendt, at skolen fra nu af må afvise flere børn fra andre distrikter.

Hidtil har skolen kunnet afvise elever udefra, når man nåede en klassekvotient på 24 elever, så man ikke skal til at oprette en helt ny klasse. Den grænse ændres nu til 20 elever, så skolen dermed kan bevare plads til det antal elever, som der er disponeret i forhold til kommunens samlede skolevæsen. På den måde bliver der færre pladser til elever uden for distriktet.

En lignende udvikling forventes på Borgerskolen, og som noget nyt er der også blevet usikkerhed om, hvorvidt Torstorp Skole kan rumme alle elever fra nuværende skoledistrikt. Det skyldes i høj grad, at der planlægges med nyt byggeri i området, og det er vanskeligt at forudse, hvilke familietyper der flytter ind, og dermed også vanskeligt at forudse hvor mange skoleelever, der potentielt vil skulle optages på Torstorp Skole, lyder det fra administrationen.

Det giver dog ikke umiddelbart anledning til ændringer af skoledistrikter eller kapaciteten.

– Samlet set er der i øst nok kapacitet til alle elever, så der er ikke på nuværende tidspunkt anledning til at kigge på, om der skal bygges ud. I forbindelse med planlægningen af Høje Taastrup C har man blandt andet set på netop skolekapaciteten, og man går ikke i gang med et stort byudviklingsprojekt, uden at det er på plads, forsikrer borgmester Michael Ziegler (K).

Administrationen advarer dog om, at en reduktion i muligheden for at indskrive elever fra andre skoledistrikter på Mølleholmskolen kan medføre en øget tilgang til privatskole – en problematik, man allerede har meget fokus på i Høje-Taastrup Kommune, hvor godt 20 procent af skoleeleverne går i privatskole.