Skal redde verden: Svampe kan dyrkes i kaffegrums og nedbryde affald

10TÅS PC Medborgerhuset.
  Taastrup Medborgerhus indvies igen efter renovering med masser af underholdning. 
  Foto: Per Christensen
10TÅS PC Medborgerhuset. Taastrup Medborgerhus indvies igen efter renovering med masser af underholdning. Foto: Per Christensen

– Svampene skal redde verden.

Sådan siger professor og svampeekspert Lene Lange, der kommer til Taastrup Medborgerhus mandag den 26. oktober.

Her er hun inviteret af Alternativet i samarbejde med de politiske partier Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. Derudover er 3F også en af arrangørerne.

Arrangementet vil have fokus på miljø og klima og skabelsen af nye arbejdspladser.

– Der ligger ifølge kæmpe muligheder i at gøre brug af det potentiale, der er i naturen, siger Lene Lange.

Hun undrer sig over, at politikerne ikke har blik for det og håber, at arrangementet vil kunne være med til at åbne en dør.

Hun nævner som eksempel kravet om genbrug af kasserede tekstiler, og her vil svampe kunne være en fantastisk hjælp, der sikrer genbrug.

Et andet eksempel er de store mængder af kaffegrums, hvor man kan dyrke spiselige svampe.

Et tredje eksempel er hvordan svampe der nedbryde træaffald til proteinholdigt dyrefoder og erstatte import af dyrefoder. Lene Lange vil på mødet komme ind på en række andre eksempler på, hvad fremtidens arbejdspladser vil kunne være.

– Der venter deltagerne i mødet en øjenåbner når det gælder den spændende tid, vi lever i og de nye muligheder, der åbner sig for spændende og nye typer arbejdspladser, siger en af arrangørerne Søren Grøn fra 3F.

For at kunne overholde coronareglerne skal man tilmelde sig. Det kan se ved at skrive til hoeje.taastrup@alternativet.dk eller ringe til 50 12 68 68.