Se tallene: Så meget får byrødderne

Foto: Kenn Thomsen
Byrådsmedlemmerne i Høje-Taastrup Kommune får et fast vederlag på 91.487 kroner om året for deres arbejde i byrådet. Hertil kommer ekstra vederlag per udvalgspost eller formandspost.
Byrådsmedlemmerne i Høje-Taastrup Kommune får et fast vederlag på 91.487 kroner om året for deres arbejde i byrådet. Hertil kommer ekstra vederlag per udvalgspost eller formandspost.

Når det nye byråd i Høje-Taastrup efter årsskiftet skal tage fat på det politiske arbejde de næste fire år, så skal de selvsagt også have noget for det. Og hvor meget, de kommende byrådsmedlemmer skal belønnes med, blev tirsdag aften besluttet af det siddende byråd, da de vedtog den såkaldte Styrelsesvedtægt på et ekstraordinært byrådsmøde, skriver DAGBLADET Roskilde.

Alle byrådsmedlemmer i Høje-Taastrup, bortset fra borgmesteren, får et fast vederlag på 91.487 kroner årligt, svarende til 7.624 kroner om måneden.

Derudover har byrådsmedlemmer krav på børnetillæg, hvis de har et eller flere hjemmeboende børn under 10 år. Børnetillægget udgør 14.155 kroner årligt, svarende til 1.179,58 kroner pr. måned, uanset hvor mange børn man har.

Byrådet har også besluttet, hvor meget de forskellige poster i det nye byråd skal give i vederlag. Vederlagene til formandsposterne og næstformænd bliver udregnet på baggrund af borgmestervederlaget, som bliver fastsat ud fra indbyggertallet i kommunen.

I Høje-Taastrup Kommune er borgmestervederlaget på 1.003.793 kroner årligt, svarende til en månedsløn på 83.649 kroner til Michael Ziegler (K). Hertil kommer løn for en række bestyrelsesposter.

1. Viceborgmester, som bliver Lars Prier (DF), modtager et vederlag, som udgør 10 procent af borgmesterens vederlag. Det sikrer ham en ekstra indtægt på 100.379 kroner om året. Derudover er han også formand for Teknisk Udvalg, og den post giver han 20 procent af borgmestervederlaget, hvilket svarer til 200.759 kroner.

De øvrige seks udvalgsformænd modtager samme vederlag, hvilket svarer til 16.729,88 kroner om måneden ud over det generelle vederlag for byrådsmedlemmer.

Udvalgenes næstformænd modtager et vederlag, som udgør 4,5 procent af borgmestervederlaget, altså 45.170 kroner om året, og de øvrige udvalgsmedlemmer får et ekstra vederlag på 25.132 kroner om året.

Styrelsesvedtægten skal behandles på to møder med mindst 6 dages mellemrum. 2. behandling vil ske på Byrådets ordinære møde den 19. december 2017.