Sæt fremtidens skole på standby på de øvrige skoler

Skole: Høje-Taastrup Kommune er i gang med at udrulle et koncept på skolerne, som dog møder kritik.

Faarbæk: Både Ziegler og jeg havde fornemmelsen af, at vi havde vundet debatten

Peter Faarbæk mener, at man skal kigge på om læringsformen, kommunen ønsker udbredt, er den rigtige. Foto: Kasper Ellesøe

Høje-Taastrup: I forbindelse med en kommende handlingsplan omkring Læringshuset har Socialdemokratiet i Høje-Taastrup fremsat tre krav, hvor det sidste punkt vedrører kommunens beslutning om fuld udrulning af konceptet ‘fremtidens skole’ på alle kommunens skoler – et koncept som indebærer en undervisningsform, hvor fundamentet er projektbaseret læring.

– Der skal straks evalueres på læringsformen, og om nødvendigt ses på en modificeret udgave heraf, og en yderligere implementering på kommunens øvrige skoler bør sættes på standby indtil videre, siger socialdemokratiets Peter Faarbæk.

Reaktionen kommer både på baggrund af den seneste tids debat omkring Læringshuset og den sygemeldte borgmester Michael Zieglers (K) nytårstale, hvor han fastholder, at fremtidens skole fortsat er den rigtige retning. Det samme siger den fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K), dog med en lille åbning, da talen faldt på udvidelse af skolekapaciteten, som vedrører den gamle Hedehusene Skole.

Den overordnede plan fremtidens skole

Ramme Budgetforligspartierne om budget 2018 besluttede ”at det samlede skolevæsen i Høje-Taastrup kommune skal udvikles efter de principper, der er bærende for Nærheden Skole” (Læringshuset).

Den overvejende del af undervisningen skal foregå inden for rammerne af innovative, autentiske læringsforløb (i et 3-4 årigt perspektiv). Skolelederne besluttede i 2018 følgende hjørneflag:

1. Alle skoler arbejder med autentiske innovative læringsforløb, minimum 2 uger i skoleåret 2018/19, derefter stigende.

2. Læringsforløbene er tværfaglige med tydelige læringsmål og struktureres efter en designmodel.

3. Alle læringsforløb indtænker det 21. århundredes kompetencer.

4. Læringsforløbene er autentiske og bygges op omkring virkelige problemstillinger med et produkt og en aftager så vidt muligt uden for skolen.

5. Teknologi indtænkes, der hvor det giver mening som værktøj til kreativ læring.

6. Skolerne har organiseret hverdagen, så den understøtter autentisk, innovativ læring. Den enkelte skole beskriver i sin lokale handleplan, hvordan den overordnede ramme og hjørneflagene realiseres i et 3-4 årigt perspektiv.

Handleplanen opdateres hvert halve år og drøftes med Styregruppen for Fremtidens skole. Handleplanen indgår ligeledes i den enkelte skoles aftalestyring

– Måske skal Hedehusene Skole være en selvstændig skole og ikke en underafdeling af Læringshuset? Måske skal man finde en mellemform, foretage nogle justeringer eller måske skal skolerne have nogle forskellige profiler? Dog stadig med projektbaseret læring som udgangspunktet, siger den fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck.

Send et tip

Har du et tip, er du altid velkommen til at kontakte mig på daniel.fonseca@sn.dk eller på tlf. 20243756

Positivt nyt

Han fortæller, at institutions- og skoleudvalget inden for det næste halve år får en sag, hvor de skal kigge på forskellige muligheder, og han nævner, at der jo kan være forældre, der foretrækker en mere traditionel skole.

– Det er positivt, at man åbner op for at se forskelligt på det, men det er nødvendigt, at man involverer skolerne, før man ruller det videre ud, lyder reaktionen fra Peter Faarbæk.

Er der ikke en indbygget fare ved, at man på skolerne vurderer, at man foretrækker den traditionelle skole, og at alt dermed forbliver ved det gamle?

– Vi har gode skoleledere og medarbejdere, og der er ingen, der er imod udvikling, så det ser jeg ingen fare ved. Den traditionelle skole skal ikke være vejen frem, og vi skal ikke forbyde projektbaseret læring – tværtimod – men så nyt er det jo heller ikke. Da jeg gik i skole for 30-40 år siden, havde vi det altså også – bare i mindre omfang, siger Peter Faarbæk.

Hvad er din mening?

Deltag i debatten på Facebook-siden Lokalavisen Taastrup.