Særligt tilbud nedlægges: – Det er den rigtige løsning

Et særligt botilbud på Taastrup Torv nedlægges, fordi halvdelen af boligerne snart vil stå tomme. En af de tilbageværende beboere stillede spørgsmål til politikerne, da byrådet vedtog nedlæggelsen.

Særligt tilbud nedlægges: - Det er den rigtige løsning

Hele byrådet stemte for, da politikerne skulle tage stilling til, om særligt botilbud skal nedlægges i Taastrup. Foto: Lisbeth Jansen