Problem stiger: Tre millioner kroner afsat til børn

Specialtilbud: Antallet af børn og unge, som har brug specialtilbud, stiger

Kurt Scheelsbeck (K) ses her i Byrådet til højre i billedet den 14. december, hvor indstillingen blev vedtaget. Modsat til venstre sidder Esat Sentürk (R), der var tilfreds med at der blev afsat penge til de unge.

Høje-Taastrup: Over de næste tre år bliver der afsat tre millioner kroner årligt til at implementere en strategi for inkluderende børne- og ungefællesskaber i Høje-Taastrup Kommune. Dertil kommer 3,2 millioner kroner ekstra i det indeværende år. Strategien er udfærdiget på baggrund af en indsats, som blev påbegyndt i efteråret, fordi der de seneste år er sket en stor stigning i andelen af børn og unge, som går i specialtilbud.