Politiet tilbyder hjælp til voldsudøvere

Hjælp: Siden marts har Vestegns Politi hjulpet 13 voldsudøvere i psykologbehandling for at standse deres voldelige adfærd i familien.

Politiet tilbyder hjælp til voldsudøvere

Politikommissær Tue Lauenblad er en af to ledere af et særligt team, der tilbyder hjælp til voldsudøvere i nære relationer. Foto: Vestegnens Politi

Straf og hjælp.

Gerningsmænd til vold mod deres partner bliver ikke kun retsforfulgt, de får også hjælp til at ændre adfærd.

Det er sket som en del af et nyt samarbejde mellem Vestegnens Politi og Dialog Mod Vold om at standse partnervold. I første omgang fik politiet særlig adgang til at hjælpe 10 voldsudøvere i hurtig behandling.

– Vi er faktisk overraskede over, at så mange tog imod hjælp til at ændre adfærd over for deres partner og familie. Vores fælles mål er, at rette behandling kan være med til at nedbringe vold mod de nærmeste, siger politikommissær Tue Lauenblad, Vestegnens Politi.

På grund af efterspørgslen har politiet fået adgang til yderligere pladser, og derfor har man kunnet hjælpe 13 personer fordelt over en større del af hele politikredsen.

Opsøger voldelige parforhold

Det er en specialiseret sektion hos Vestegnens Politi, der står for at tilbyde hjælpen. Sektionen hedder Vold i Nære Relationer. Her gennemgår man dagligt politiets registreringer af vold i nære relationer og opsøger aktivt parterne for at stoppe det – gerne tidligt, og før volden eskalerer.

Til det er der ansat to såkaldte civile nøglepersoner.

– Det er to ikke-politiuddannede medarbejdere, der har en stor erfaring med vold og har blandt andet arbejdet på krisecentre. De tilhører hele politikredsen og kan blandt andet også hjælpe politibetjentene, der rykker ud til anmeldelser om vold med konkret sparring her og nu, fortæller Tue Lauenblad.

Det specialiserede team

Det specialiserede team hos Vestegnens Politi har særlig opmærksomhed på stalking, voldtægt, æresrelaterede konflikter og vold i nære relationer – herunder partnervold.

Det har kørt siden 1. september 2021.

Tue Lauenblad er en af to ledere af teamet.

Teamet er tilknyttet Københavns Vestegns Politis efterforskningssektion.

Sektionens ansatte kontakter den voldsudsatte og gør opmærksom på den bistand, som forskellige hjælpeorganisationer eller krisecentre tilbyder.

– Vi taler også med voldsudøveren, og indser vedkommende selv, han eller hun har problemer med voldelig adfærd og er motiveret for at ændre det, kan vi hjælpe videre i en ret akut behandling hos Dialog Mod Vold, siger Tue Lauenblad.

Han tilføjer, at en henvisning fra politiet altid forudsætter et samtykke.

Vold og vrede kan behandles

Hos Dialog Mod Vold starter psykologer med terapeutisk erfaring inden for vold i familien en behandling op hurtigt:

– Ofte har voldsudøveren en tillært adfærd fra barndomshjemmet plus udfordringer med at håndtere vrede, og begge dele kan faktisk behandles med gode resultater, siger direktør Jesper Rønn-Simonsen, Dialog Mod Vold.

Udøveren er som regel motiveret af et ønske om at beholde sin familie, og et år efter afsluttet behandling er omkring 80 procent standset med at udøve vold, oplyser direktøren.

Der er mulighed for, at partneren – og eventuelle børn – kan deltage i behandlingen.

Et nyt projekt har set dagens lys på Politigården i Albertslund, hvor Vestegnens Politi holder til. Foto: Robert Hendel

Retsforfølgning af mistænkte voldsudøvere

Politiet har ikke skiftet rolle, og man har også et strafferetligt fokus på anmeldt vold i nære relationer som eksempelvis partnervold.

Sideløbende med, at en voldsudøver får psykologbehandling hos Dialog Mod Vold, kan politiet sagtens efterforske vedkommendes handling.

– Psykologer har tavshedspligt i forhold til deres behandling af personfølsomme oplysninger om andre, og det gælder også over for politiet. Så psykologbehandling og et eventuelt retligt efterspil kører i to helt adskilte spor, siger Tue Lauenblad og fortsætter:

– Og så skal det understreges, at der ikke er rabat i straffen, hvis man får behandling. Men der er mulighed for hjælp, hvis man ønsker det.

At blive dømt for vold og samtidig få hjælp til at ændre adfærd kan sagtens gå hånd i hånd, siger han.

– Med muligheden for at hjælpe voldsudøvere i behandling udvider vi vores værktøjskasse til at standse vold mellem partnere, siger Tue Lauenblad.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på kasper.ellesoe@sn.dk eller telefon 2619 9976

Stort behov

Projektet med at tilbyde hjælp gik i gang i marts, og allerede efter få måneder var alle 10 pladser besat.

– Det viser, at der er kæmpe behov for forebyggelse. For vi kan ikke løse det her problem uden forebyggelse, siger Tue Lauenblad.

Samarbejdet mellem Vestegnens Politi og Dialog Mod Vold skal evalueres inden længe, men ifølge Tue Lauenblad har det været et godt projekt.

– Jeg synes helt klart, at det er en fordel, at vi har haft mulighed for en direkte henvisning til behandling. Det er vigtigt, at vi har muligheden for at reagere her og nu. Går der for lang tid, er der større risiko for, at voldsforholdet fortsætter, siger Tue Lauenblad, der ikke på nuværende tidspunkt kan sige, om projektet vil fortsætte.

Politiets sagsbehandling af eventuelle straffesager fortsætter uafhængigt af, om voldsudøvere tager imod tilbuddet. Hvis der bliver rejst tiltale i en sag om eksempelvis vold i nære relationer, så er det fortsat retten, der skal finde tid til at beramme sagerne. Og her oplever man, at der er lange sagsbehandlingstider. Det kan du læse mere om her.

Har du behov for hjælp til at kontrollere vold og vrede? Lev Uden Volds hotline telefon 1888 kan kontaktes anonymt døgnet rundt – eller man kan kontakte Dialog Mod Vold på telefon 3530 1717.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind på Lokalavisen Taastrups Facebook-side, og deltag i debatten og får daglige, friske nyheder fra dit nærområde.