Ove er sygeplejerske: Har været udsendt til verdens katastrofeområder