Nyt selskab skyder millioner i ny stor bydel

Foto: Unspecified

Udviklingen af Høje Taastrup C har taget endnu et skridt fremad, efter der nu er blevet dannet det selskab, der skal stå for den videre udvikling af området.

Det er Høje-Taastrup Kommune, der sammen med Danske Shoppingcentre og EjendomsSelskabet Norden er gået sammen om den ambitiøse udvikling af området omkring City 2 og mod Høje Taastrup Station, oplyser Lokalavisen Taastrup.

Sammen stifter de tre parter et arealudviklingsselskab, der skal omdanne et område på størrelse med 40 fodboldbaner til nye boliger og erhverv.

– Vi skal have pustet endnu mere liv i området mellem City 2 og Høje Taastrup Station. Der skal flytte masser af mennesker og virksomheder til området. Det vil skabe et helt nyt liv i en del af kommunen, som i alt for mange år har været temmelig stille og nærmest mennesketom om aftenen. Fremover bliver det her et attraktivt sted at bo, arbejde, handle og drive virksomhed, siger borgmester Michael Ziegler (K).

Høje-Taastrup Kommune går selv forrest og bygger sit nye rådhus centralt i den nye bydel.

Skyder millioner i projektet

De tre parter ejer hver en del af det 262.000 m2 store areal, og de skyder hver især deres jord i området ind i selskabet, Høje Taastrup C P/S. Hertil tilføjer de penge til drift og byggemodning af grundene de første to år. I 2018 er der budgetteret med 34 millioner kroner, og året efter 52 millioner kroner. Indskuddet bliver fordelt forholdsmæssigt efter hvor stort et ejerskab, parterne har.

Høje-Taastrup Kommune ejer ca. 46 procent af selskabet, Danske Shoppingcentre ca. 32 procent og Norden ca. 22 procent. Høje-Taastrup skal således bidrage med godt 15,5 millioner kroner i 2018 og godt 24 millioner kroner i 2019.

– Men vi regner allerede med, at der kan ske udbetaling til parterne i slutningen af 2019, så de får pengene retur, og at selskabet herefter hviler i sig selv, fortæller udviklingschef i Høje-Taastrup, Klaus Møller, til Lokalavisen Taastrup.

Et aktivt parkstrøg

Et vigtigt greb i udviklingen af byområdet bliver et centralt og aktivt parkstrøg, som skal skabe en naturlig og attraktiv forbindelse mellem Høje Taastrup Station og City 2. Parkstrøget skal give plads til aktiviteter for både beboere, medarbejdere og besøgende med byliv, café m.m.

– Et indbydende parkstrøg vil gøre det meget nemmere og mere attraktivt at besøge City2 til stor glæde for vores kunder og for handlen. Muligheden for at skabe byfortætning omkring centeret, så der bliver en mere naturlig sammenhæng mellem center og dagligt byliv, vil give et ekstra kundeflow, som vi anser for særligt fordelagtigt for City2, siger André Scharf hos Danske Shoppingcentre, som blandt andet ejer City2.

1.200 nye boliger

Det 40 fodboldbaner store område kan rumme 1.200 nye boliger med plads til 3.000 nye beboere, og der bliver 120.000 m2 til erhverv.

– Høje Taastrup C bliver en gevinst for virksomhederne i området og deres medarbejdere, fordi det skal blive en helt anden oplevelse at komme hertil. Det skal være en mere levende by, som inviterer til at bruge byrummet, handle, gå på café osv., og kombineret med den stærke infrastruktur bliver det endnu mere attraktivt at lokalisere sig i Høje Taastrup, siger Peter Andreassen, direktør for EjendomsSelskabet Norden, der allerede i dag har betydelige lejere i området – blandt andre DSB og TDC, der gennem ejendomsfonden ATPFA K/S, ejet af PFA og ATP, tilsammen lejer mere end 30.000 etagemeter hos Norden.

Hilses velkommen

En række store virksomheder er i dag lokaliseret i Høje Taastrup, blandt andre Danske Bank, som udover sit nye domicil på Postgrunden i København samler sine koncernfunktioner i københavnsområdet i Høje Taastrup. Her hilser man den nye udvikling velkommen:

– Byudviklingen af Høje Taastrup hænger rigtig godt sammen med vores strategi om i fremtiden at samle vores medarbejdere på vores kontorer i Høje Taastrup og på Postgrunden ved Tivoli i København, hvor vi bygger vores nye hovedkontor. Vi er netop i gang med at planlægge en gennemgående modernisering og renovering af Høje Taastrup-kontoret, så det også i fremtiden bliver en attraktiv arbejdsplads. Et parkstrøg og et aktivt byliv supplerer vores ambitioner om fremtidens arbejdsplads, siger Christian Rønn Østeraas, Workplace Services i Danske Bank.

Skal ansætte direktør

Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S er ansvarlig for at udvikle og byggemodne projektområdet, udførelse af lokal infrastruktur samt etablering af parkarealer og parkering. Høje-Taastrup Kommune er ansvarlig for den overordnede infrastruktur.

En af bestyrelsens første opgaver bliver at ansætte en direktør for selskabet. Selskabet skal som noget af det første projektere og igangsætte byggemodningen af området. Vejomlægninger og omlægning af forsyningsledninger (el, vand, kloak, fjernvarme mv.) forventes at gå i gang i 2018.

Selskabet bliver ansvarlig for salg af byggeretter og markedsføring af området overfor investorer og kommende beboere.

Udviklingen af Høje Taastrup C er baseret på en masterplan udarbejdet af COBE Arkitekter.