Mor undrer sig: Hvorfor er der ikke mulighed for to spor på landsbyskole?

Skolestart: En mor undrer sig over, at hendes datter ikke er optaget på lokal landsbyskole, hvor der er udsigt til, at der kun oprettes ét spor 0. klasser i det kommende skoleår.

En mor undrer sig over, at der kun er mulighed for at oprette én klasse og ikke to klasser på 0. årgang på Sengeløse Skole efter sommerferien. Det går ud over 16 børn, der ikke bor i distriktet, men har søgt skolen alligevel. Heriblandt morens egen datter. Privatfoto