Disse 15 legepladser vil kun være åbne i weekender

Børn: I oktober 2022 nikkede byrådet i Høje-Taastrup ja til et forslag om forsøg med at åbne 15 udvalgte institutionslegepladser efter lukketid. Nu har de inddraget de høringssvar, der er kommet og indsnævrer åbningstiden til weekender i dagtimerne.

Disse 15 legepladser vil kun være åbne i weekender

Der vil blive lavet et forsøg med at holde 15 udvalgte institutionslegepladser åbne efter lukketid - men kun i weekenden efter en justering. Foto: Kenn Thomsen

Høje-Taastrup: 15 udvalgte institutionslegepladser vil forsøgsvis være åbne for brug af børnefamilier efter åbningstid – men kun i weekenders dagtimer mellem klokken 8 og 17.

Det skal være muligt for småbørnsfamilier i Høje-Taastrup at bruge nogle af de kommunale institutioners legepladser uden for normal åbningstid. I første omgang i en forsøgsordning, der skal vare et år. Nu har forældre, naboer og personale kommet med input i høringssvar, og så er forslaget blevet justeret. Foto: Mie Neel

Det har et enigt byråd godkendt onsdag aften. Sidst politikerne nikkede ja til forsøget den 26. oktober 2022, var det på baggrund af et oplæg i form af et partiforslag fra De Konservative året før. Byrådet besluttede at sende forslaget i høring blandt de 15 udvalgte institutioner og disses forældre og andre relevante parter, inden forsøget blev igangsat. Det er nu sket, også gennem en spørgeskemaundersøgelse og opslag på Facebook.

Sagen kort

På byrådsmødet den 26. oktober 2021 stillede Konservative forslag om et forsøg med åbne institutionslegepladser.

På den baggrund har administrationen udarbejdet et konkret forslag til en forsøgsordning.

Byrådet godkendte den 26. oktober 2022 at afprøve forsøgsordningen, bestående af åbne institutionslegepladser i 15 udvalgte daginstitutioner i et år.

Inden igangsættelse af forsøgsordningen besluttede byrådet at sende beslutningen i høring i de berørte daginstitutioners personalegrupper og forældrebestyrelser, samt i andre forældrefora.

På baggrund af høringens konklusioner skal byrådet i aften den 22. marts 2023 tage stilling til et justeret forslag til forsøgsordningens tilrettelæggelse.

Kilde: Høje-Taastrup Kommune

Flertallet af forældre er begejstrede, mens naboer og personale er forbeholdne

Af den samlede mængde svar fremgår det, at forældre og bedsteforældre overvejende er meget positive over for forsøgsordningen. Mens svar fra naboer og personale er mere forbeholdne.

Der udtrykkes eksempelvis bekymring for, at forsøget vil medføre en øget mængde affald og hærværk på legepladserne, og dermed øget mængde tid, som personalet skal bruge på oprydning, når de møder ind – og at det kan gå ud over børnenes læringsmiljø.

Det skal være muligt for småbørnsfamilier i Høje-Taastrup at bruge nogle af de kommunale institutioners legepladser uden for normal åbningstid. I første omgang i en forsøgsordning, der skal vare et år. Nu har forældre, naboer og personale kommet med input i høringssvar, og så er forslaget blevet justeret. Foto: Mie Neel

Disse 15 institutioners legepladser er udvalgt

Følgende 15 institutioner er udvalgt til at blive en del af forsøget med åbne legepladser i Høje-Taastrup.

Bakketoppen, Gadehavegårdsvej 3-5, Taastrup

Brøndvej, Brøndvej 4A + 5, Hedehusene

Elverhuset, Jernbane Alle 5, Taastrup

Eventyrhuset, Sankt Bendts Alle 2, Taastrup

Flinteby, Stenalderen 30, Hedehusene

Frøen, Frødalen 1, Taastrup

Junglehuset, Østerby Alle 5, Taastrup

Kildehuset, Vejtoften 1-3, Taastrup

Lyngen, Fløng Byvej 15, Fløng

Lærken, Tingstedvej 33, Reerslev

Parkhaven, Parkvej 133, Taastrup

Solhøj, Charlotteager 226, Hedehusene

Stenbuen, Brandvænget 9, Hedehusene

Stjernehuset, Rugvænget 24-26, Taastrup

Åen, Spangåvej 10A-12, Sengeløse

Derudover nævnes der bekymring for øget larm på ydertidspunkter til gene for naboer. I samråd med blandt andet Driftsbyen og Kriminalpræventivt Team har kommunen taget de forskellige bekymringer med i sin samlede afvejning.

Man kan læse samtlige høringssvar på kommunens hjemmeside som bilag til sagen.

Et par af høringssvarene foreslår, at man kun holder legepladserne åbne i weekender, fordi det er her behovet er størst udenfor institutionernes åbningstid.

Derfor er det et justeret forslag med kortere åbningstid, som byrådet skulle tage stilling til onsdag aften.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Det blev der besluttet

Helt konkret nikkede byrådet onsdag ja til en etårig forsøgsordning med åbne institutionslegepladser i navngivne 15 udvalgte institutioner, og at åbningstiden begrænses til 8-17 i weekenderne.

Derudover har kommunens administration grønt lys til at lukke ned for en daginstitutions deltagelse i forsøgsordningen, hvis der er en brug af legepladsen, som er uforenelig med den daglige drift af daginstitutionen.

Institutions- og skoleudvalget vil få en orientering fra administrationen, hvis der lukkes for en daginstitutions deltagelse i forsøgsordningen.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.