Kartoffel fra urtehaven blev til kærlighedsdigt til hendes mand