Kæmpe varmelager på vej – og det giver billigere varme

Det nye damvarmelager på 70.000 m3 placeres på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug.
Det nye damvarmelager på 70.000 m3 placeres på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug.

Der er billigere varme i vente for fjernvarmekunderne i Høje-Taastrup Kommune.

Det skyldes et helt nyt varmelager på 70.000 kubikmeter, som ventes i brug i år 2021.

Det er VEKS og Høje Taastrup Fjernvarme, som i fællesskab etablerer et såkaldt damvarmelager på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen.

Det fælles varmelager vil udnytte fjernvarmen endnu bedre. Man lagrer fjernvarmen, når den er billig at producere – omvendt udnytter man varmen fra lagret, når den er dyr at producere. Det nye lager vil derfor gavne den samlede el- og varmeproduktion i hele hovedstadsområdet og dermed også den grønne omstilling.

Det er første gang, man vil anvende denne type varmelager i et af de meget store fjernvarmesystemer i Danmark.

Det er et udviklingsprojekt, blandt andet fordi man op- og aflader lageret 25-30 gange årligt – til forskel fra allerede eksisterende, danske sæson- og døgnlagre. Lagerprojektet har derfor fået et tilskud på 13 millioner kroner fra EUDP, som er Energistyrelsens pulje til støtte af udviklingsprojekter.

– Med det nye lager sparer vi penge til glæde for fjernvarmekunderne. Men vi skåner også miljøet, fordi vi skruer ned for at producere ekstra varme, når systemet er spidsbelastet, konstaterer Steen Christiansen, VEKS' formand.

Godt for miljøet

Projektets forretningsmodel er også helt ny, da det er bygget op om et samarbejde mellem alle de selskaber, der fremover får glæde af at udveksle varme til lagret til områdets over 500.000 fjernvarmekunder.

Rent praktisk vil lagret oplades fra transmissionsnettets varme og afgive varmen (afladning) til det lokale fjernvarmenet i Høje Taastrup.

Alle der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet vil bidrage til finansieringen og opnå den økonomiske gevinst, da finansieringen deles af varmetransmissionsselskaberne samt varmeproducenterne, herunder affaldsenergianlæg.

Det nye varmelager giver således en økonomisk besparelse for alle de distributionsselskaber, der er koblet på det storkøbenhavnske fjernvarmenet. Derudover minimerer lagret dyr og miljøbelastende varmeproduktion på de lokale spidslastkedler.

– Vi er stolte over at være med i dette spændende samarbejdsprojekt med mange og forskellige interessenter. Der er fundet en fælles løsning, som giver et godt bidrag til at nå de langsigtede energipolitiske mål og samtidig reducere den dyre og miljøbelastende lokale spidslast. Vi er også stolte over at være med i et udviklingsprojekt, der betyder, at damvarmelagre kan bruges på en anden og endnu smartere måde end alene at gemme varme fra sommer til vinter, siger Nils Olsen, formand for Høje Tastrup Fjernvarme.

Graves ned i jorden

Lagret bliver et hul gravet i jorden foret med en plastik-liner og med tilhørende isolerende låg.

Det placeres på Bondehøjvej umiddelbart nord for Holbæksmotorvejen på et areal, der i dag anvendes til landbrug.

Lagret rummer 70.000 m3 og har en op- og afladningskapacitet på 30 MW. Energimæssigt har anlægget en lagerkapacitet på 3.300 MWh.

Lagret bliver foret med en gummiliner, der højst kan tåle 90 grader varmt vand.

Den samlede anlægsinvestering udgør 75 millioner kroner