Hvordan skal vejforløb og sti være i det nye område?

Vejsyn: Et fremtidigt vej- og stiforløb i Nærheden blev taget op under den årlige vejbesigtigelse i Høje-Taastrup.

Hvordan skal vejforløb og sti være i det nye område?

Et fremtidigt vej- og stiforløb i Nærheden blev taget op under den årlige vejbesigtigelse i Høje-Taastrup. Foto: Lisbeth Jansen