Hjælpemidler og velfærdsteknologi

Foto: Martin Schubert
Handicaporganisationernes Hus. Foto: Arkiv
Handicaporganisationernes Hus. Foto: Arkiv © Martin Schubert Tel (45) 2621 1246 www.martinschubert.dk

Handicaprådet i Høje-Taastrup sætter den 16. marts fokus på hjælpemidler og hermed den nyeste form for avanceret teknologi inden for hjælpemiddelsområdet.

Mange har hørt om GPS-kontrol med dementes færden.

I dag er vi ikke så nervøse for brug af nyeste teknologi for sikring af vores nærmeste, når de ikke er i stand til at passe på sig selv. Det er endda muligt at følge vedkommendes færden på mobiltelefonen.

Telefonen hjælper os i dag med mange ting, som vi ikke troede kunne lade sig gøre for blot 10 år siden. Man kan åbne og låse sin hoveddør. Hvis man ikke har særlig mange kræfter i sine arme, så er et sådant låsesystem sammen med automatiske døråbner en perfekt løsning.

Skriv dine behov ned

I hverdagen er vi alle gode til at bruge relevante hjælpemidler.

Men vi er ikke gode til at beskrive vores behov for hjælpemidler. Vi er nødt til at høre, hvilke muligheder, der findes. Den mulighed er der nu.

På mødet den 16. marts 2016 klokken 16.00 til 18.00 i Handicaporganisationernes Hus, vil der være mulighed for at høre Annette Petersen, som er myndighedschef i Sundheds- og Omsorgscentret i Høje-Taastrup Kommune. Hun vil fortælle om bevilling af hjælpemidler. For at få støtte efter serviceloven, skal en borger varigt have en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Hvad betyder det? Hjælpemidlet skal også kunne afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne. Hvordan fortolker kommunens medarbejdere det? Velfærdsteknologi er mere avancerede hjælpemidler. Hvilke typer af højteknologiske hjælpemidler har kommunen bevilget og hvordan fungerer de? Skal man selv vide, hvilket hjælpemiddel, der dækker ens behov bedst – eller får man råd og vejledning? Kan andet end et teknisk hjælpemiddel være løsningen på de problemer man har?

Hjælpende robotter

Lone Gaedt, som er seniorkonsulent i sektionen for Velfærdsteknologi og Interaktionsteknologi under Teknologisk Institut, vil fortælle om eksisterende robotter/velfærdsteknologiske hjælpemidler.

Vi vil høre om de mest aktuelle og se eksempler på hvordan de virker og hvilken betydning de har. Hvad skal man være opmærksom på, når man arbejder med implementeringen af velfærdsteknologi? Kan der være etiske og juridiske udfordringer i arbejdet med velfærdsteknologi? Lone Gaedt har i en årrække arbejde med de forskellige aspekter af velfærdsteknologi. Efter oplæggene vil der være debat om hjælpemidler og velfærdsteknologi. Skal vi acceptere teknologiske løsninger? Er de en afløser for de varme hænder? Kan vi som borgere med et handicap se muligheder i de tekniske løsninger? Vi vil gerne være selvhjulpne så længe som muligt – er de teknologiske løsninger vejen frem mod dette mål? Kan hjælpemidler til børn gøres pænere?

Bud på hjælpemidler

I forbindelse med mødet vil der være mulighed for at se bud på hjælpemidler fra etac, som mest er kendt for kørestole til børn og voksne, men de har også mange andre hjælpemidler. Der vi også være udstilling af GPS'er fra Stella Care ApS. Hør nærmere om fordele og ulemper ved GPS-overvågning. Udstillingerne vil være åbne fra klokken 15.30, i pausen samt en halv time efter mødet.

Handicaprådet anbefaler alle, der ikke er i stand til at transportere sig selv og ikke er bevilget handicaptransport, at anvende flextur. Den kan benyttes af alle. Det er almindeligvis almindelige taxa'er, der står for kørslen. Turen kan bestilles op til 14 dage og ikke senere end to timer før.

Yderligere oplysninger kan fås hos medlem af Handicaprådet og formand for DH Høje-Taastrup, Erna Christensen, tlf. 40 54 33 88.