Her vil man bygge lejligheder og rækkehuse ved naturskønt område

Nye boliger på vej: Som led i den overordnede plan for bydelen Nærheden har byrådet sendt en lokalplan i høring for kommende boligbebyggelse i den sydøstlige del af Søkvarteret.

Her vil man bygge lejligheder og rækkehuse ved naturskønt område

Det er planerne for en del af området Nærheden øst for Sejlbjerg Mose i det nederste højre hjørne af billedet, der nu er sendt i høring. Foto: Skraafoto.dk

Området Søkvarteret i bydelen Nærheden er fortsat under opbygning. Nu har byrådet sendt et forslag til lokalplanen for en del af området lige øst for Sejlbjerg Mose i høring i fire uger.

Det sker helt forventeligt efter den overordnede masterplan for Søkvarteret i bydelen.

Og det var da også et enigt byråd, der uden yderligere bemærkninger godkendte indstillingen på seneste byrådsmøde i marts.

Hvad skal der bygges?

Der er tale om et byggeri af blandede etageboliger og rækkehuse i den sydøstligste del af Nærheden, der efter planen vil blive opført i forskellige højder og størrelser.

Områdets boliger vil få adresse på Søgræsgade, som er øst for Sejlbjerg Alle og syd for Hedesøvej i Nærheden.

Etagebebyggelsen står til at få mellem 64 og 72 boliger bestående af tre længer i 4 etager med skråt tag. Efter planen vil det blive opført midt inde i det udsete område omkring en kvartersplads.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Etagebebyggelsen vil blive omgivet af syv såkaldte klyngebebyggelser af rækkehuse i 2-3 etager med fladt, skråt eller sadeltag. De fleste rækkehuse vil ligge ud til en intern boligvej, og hver rækkehusklynge afskilles fra de øvrige klynger af grønne kiler.

Ifølge forslaget til lokalplanen vil etageboligerne få en gennemsnitlig størrelse på mellem 70 og 80 kvadratmeter.

Rækkehusene får en gennemsnitlig størrelse på 125 kvadratmeter.

I stuetagen i den østlige blok må der etableres publikumsorienterede serviceerhverv.

Placeringen tæt på omkringliggende naturområder betyder, at valget i byggeriet er faldet på teglsten i naturfarver, der enten er i gullige, beige, grålige eller brunlige nuancer. De fleste tage belægges med mos-sedum, som optager regnvand og CO2.

Blik for nærliggende natur

Lokalplanområdet er nabo til det åbne landskab og Sejlbjerg Mose.

Langs områdets østlige og sydlige grænser ligger et bevaringsværdigt dige med bevaringsværdige træer, der er beskyttet i henhold til museumslovens paragraf 29 om fortidsminder, og tilstanden af dige og træer må derfor ikke ændres.

Derudover vurderer Høje-Taastrup Kommune, at lokalplanen ikke vil påvirke området i forhold til nærmeste Natura 2000-område.

Efter de fire ugers høring vil kommunens administration udarbejde den endelige lokalplan, som så skal forbi de rette udvalg og byrådet til endelig godkendelse, før byggeriet kan gå i gang.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.