Her tester DSB nye skraldespande

Her tester DSB nye skraldespande

DSB vil teste to forskellige typer skraldespande til affaldssortering på togstationer. Høje Taastrup, Roskilde og Albertslund er blandt de seks stationer, der testes. Her er de nye spande ved at blive pakket ud på Svanemøllen. Foto: Bjarke Ørsted

Foto: Bjarke Ørsted

Inden længe vil passagerer, der benytter de tre togstationer Høje Taastrup, Roskilde og Albertslund opleve, at der er blevet opsat nye skraldespande på stationerne.

Det er DSB, der, som et forsøg, udskifter de nuværende skraldespande i håbet om, at brugerne af togene sorterer affaldet.

DSB tester nye sorteringsløsninger på i alt seks stationer, og Roskilde, Albertslund og Høje Taastrup er blandt de særligt udvalgte, fortæller Aske Wieth-Knudsen, bæredygtighedschef hos DSB.

De nye spande testes i en periode på seks måneder. Foto: Bjarke Ørsted

– Vi ønsker at teste på forskellige stationstyper i hele landet. Høje Taastrup er stor skiftestation, Albertslund er S-togsstation, og i Roskilde, som er en ren fjern- og regionaltogsstation, skulle skraldespandene fra den første sorteringstest i 2020-21 udskiftes. Derudover er det stationer med mange daglige rejsende, og vi vil derfor få masser af data om testen, siger han.

DSB tester to forskellige skraldespandstyper: Big Belly og Edge-skraldespande, og de nye spande vil alle være opsat senest 1. februar.

DSB tester affaldssortering

DSB tester affaldssortering på seks stationer i Danmark. Her tester man to forskellige skraldespands-typer i håbet om at man får sorteret affald bedre.

På Svanemøllen Station, Albertslund Station og Vejle Station opsættes Big Belly-spande, som er større skraldespande, der har indbygget komprimator, som giver mulighed for at presse affaldet sammen, og dermed skal de ikke tømmes så ofte. De giver desuden selv besked om, hvornår det er tid til at tømme dem. Her er der sortering af mad- og restaffald.

På Fredericia Station, Høje Taastrup og Roskilde Station opsættes Edge-skraldespande, som er modulskraldespande, hvor man kan tilføje ekstra moduler, når det er nødvendigt. Til at begynde med er der to typer: restaffald og madaffald. Derudover vil der være pantopsamling.

Opsætningen er i gang og vil være klaret inden 1. februar.

Kilde: DSB

Det er sådan, skraldespandende ser ud lige nu på Høje Taastrup Station. Foto: Kasper Ellesøe

Mere affaldssortering

DSB har en klar fornemmelse af, at deres kunder gerne vil sortere affald, og man har lavet research og kundeundersøgelse for at afsøge, hvordan det kan gøres bedst.

– I vores research har vi været ude at spørge kunderne, om de vil sortere, hvis de får muligheden. Vi har også vist dem forskellige set-ups og design af skraldespande for at sikre, at vi får lavet en test, som er baseret på kundernes feedback og netop vilje til at sortere. Vi får løbende henvendelser fra kunder, som efterspørger muligheden for at sortere. Endeligt kommer der mere og mere affaldssortering i det offentlige rum, så det er kun naturligt, at vi også forsøger at finde den bedste løsning for vores kunder, siger Aske Wieth-Knudsen.

Sådan ser de nye skraldespande ud på Albertslund Station. Foto: Kasper Ellesøe

Får løbende feedback

For at finde ud af, om de nye sorteringsløsninger vil fungere, vil man løbende undersøge det blandt passagererne og hører, hvad eget personale indberetter.

– Vi laver løbende kundeundersøgelser for at få data på, hvordan kunderne sorterer. Vi får feedback fra vores stationsservice, som tømmer skraldespandene, og vi får data fra vores renovatør. Vi laver en evaluering baseret herpå, og så må vi se, om vi skal justere testen, eller om vi skal arbejde videre med helt andre løsninger, siger bæredygtighedschefen.

Når man skal køre i tog og har affald, skal man fremover sortere sit affald. Foto: Kim Rasmussen Foto: Kim Rasmussen

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind på Lokalavisen Taastrups Facebook-side, og deltag i debatten og får daglige, friske nyheder fra dit nærområde.

Målet med sorteringsløsningen er, at man i 2030 skal nå målet om 90 procents genanvendelse. De nye skraldespande er en start.

– Vi håber på, at kunderne sorterer madaffaldet godt nok til, at vi kan sende det til biogasanlæg, og at emballage med pant bliver genanvendt, siger Aske Wieth-Knudsen.

Man håber, at der for hver 100 kg affald vil være 15 kg, der er sorteret korrekt som madaffald og resten som restaffald.

Sådan så det ud, da de nye Big Belly-spande blev sat op på Svanemøllen Station. Foto: Bjarke Ørsted

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på kasper.ellesoe@sn.dk eller telefon 2619 9976

Håber, det går godt

Men når nu, at mange borgere efterhånden er vant til at sortere op mod 10 fraktioner af affald, hvorfor nøjes man så med to?

– Vores research viser, at der er størst chance for succes med et enkelt set-up med få og tydeligt markerede affaldsfraktioner. Derfor starter vi med tre og ikke 10 fraktioner. Hvis det går godt, kan vi senere udvide med flere valgmuligheder, men næppe mere end tre-fem fraktioner, siger Aske Wieth-Knudsen og fortsætter.

DSB har opsat sådanne skilte for at gøre opmærksom på, hvorfor man skal affaldssortere mere. Skiltet her står på Albertslund Station. Foto: Kasper Ellesøe

– Vi tror på, at kunderne kommer til at tage godt imod de nye skraldespande, og vi vil løbende holde øje med, hvordan de bliver brugt. På perronen er der desuden tydelige plakater, som forklarer, at man kan komme af med sit affald i forhallen eller i toget, så kunderne ikke tror, at skraldespandene nu bare er fjernet, siger han.

Testen kører i første omgang i seks måneder.

– Hvis den ikke virker, så er det enkelt at ændre testen og prøve igen med en ny løsning, så vi kan komme i mål med at genanvende 90 procent af DSB’s affald i 2030, siger Aske Wieth-Knudsen.