Her er Årets Hedehusborger

Hædring: Hvert år udpeges en Årets Hedehusborger. Prisen er netop blevet uddelt til Bodil Randerson Lassen, der har oprettet gratisbutikken til de ukrainske flygtninge i Hedehusene.

Her er Årets Hedehusborger

Bodil Randersson Lassen er Årets Hedehusborger 2022. Hun får prisen på baggrund af sin store frivillige indsats i den lokale gratisbutik til ukrainske flygtninge. Prisen blev overrakt den 1. april 2023 af Socialdemokratiet i Høje-Taastrup. Foto: Lisbeth Jansen

Årets Hedehusborger er en kvinde, der i den grad har gjort en indsats for de lokalt boende ukrainske flygtninge.

I april 2022 slog dørene op til en butik i gården ved Hovedgaden 490 med gratis genbrugsvarer målrettet ukrainske flygtninge.

Det er kvinden bag butikken, Bodil Randerson Lassen, som nu er blevet Årets Hedehusborger for den hjælp hun har ydet via butikken. Og det er ikke kun varerne i sig selv, men også andre måder, hun har hjulpet flygtningene på. Blandt andet ved at flere af flygtningene fik job i butikken.

Du kan læse mere om butikken og Bodil Randerson Lassen fra Fløng her:

Socialdemokraterne i Høje-Taastrup har uddelt prisen siden 1990, og den gives hvert år til en borger, der har ydet og fortsat yder en frivillig indsats for sit lokalsamfund på den ene eller anden måde.

Kriteriet for at en borger kan for bliver Årets Hedehusborger er, at vedkommende skal have gjort noget for et eller flere medmennesker på en frivillig og uegennyttig måde.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Startede alt fra bunden

“Bodil har startet det hele fra bunden ved at finde et lokale, som hun kunne låne gratis. Alt hvad der bliver doneret til butikken er noget, hun har skaffet via facebook og andre kanaler. Hun har desuden haft et hold frivillige ukrainske flygtninge til at hjælpe hende med butikken, samtidig med, at hun har været deres støtte i lokalsamfundet med hjælp til start af skolegang, job og boligjagt,” lyder det blandt andet i den indstilling, der er blevet indsendt om Bodil Randerson Lassen.

Det er her i disse lokaler på Hovedgaden, at Bodil Randerson Lassen har haft sit virke med at hjælpe de ukrainske flygtninge. Foto: Lisbeth Jansen

“Sidst men ikke mindst, har hun også fra krigens start været med i et netværk som koordinerede værtsfamilier til de mennesker, som kom akut til Danmark,” lyder det endvidere i indstillingen.

Her roses Bodil Randerson Lassen også for at være en særlig ildsjæl ved at have hjulpet så mange “mennesker som befinder sig i deres livs krise.”

Årets Hedehusborgere gennem tiden

Prisen som Årets Hedehusborger er blevet uddelt af Socialdemokratiet i Høje-Taastrup siden 1990. Her følger en liste over, hvem der har modtaget prisen siden årtusindeskiftet og hvilke titler de havde, det år prisen blev uddelt.

De har fået prisen:

2022: Bodil Randerson Lassen, initiativtager til gratisbutik for ukrainske flygtninge i Hedehusene

2021: Susanne Lousdal, socialt engageret værtshusejer af Pub 40

2020: Joakim Lemmé, 19-årig debattør og skribent for NyHEDEN

2019: Henrik Ruø Jensen, formand for Høje-Taastrup Bilaug

2018: Per Berg, formand for Fløng Ældreklub og aktiv i pensionistforeninger i Hedehusene samt i Fløng Kirke

2017: Ditte Dall Hansen, medlem af Hedehusene Erhvervsforening og aktiv frivillig på Hovedgaden

2016: Mikael Bak Jensen, medarbejder i Reerslev Skoles Landsbyordning samt initiativtager til bl.a. Hedelandsfestivalen

2015: Ruth Trier, formand for kunstforeningen Humlen, Kulturelt Samråd, Hedemarkedet og aktiv i mange lokale kulturforeninger

2014: Jens Bjerge, formand for Hedehusene Idræts Center og Idrættens Samråd og engageret i Fløng-Hedehusene Idræt

2013: Torben Rasmussen, formand for Hedehusene Erhvervsforening

2012: Gregers Holse, formand for FDF Hedehusene

2011: Pia Jette Knudsen, leder af Fritids- og ungdomsklubben Engvadgård

2010: Jørgen Skorstengaard, ankermand for Frivillighedsdagen i Hedehusene samt aktiv i bl.a. tennisklubben

2009: Rita Andersen, Ildsjæl i Charlottekvarteret

2008: Grethe Grøn Henriksen, redaktionsmedlem på lokalbladet Tingstedet og frivillig i Grydelauget samt aktiv i flere foreninger

2007: Gunnar Kaspersen, mangeårig indsats i Fløng og var med til at oprette KFUM-spejderne i Fløng, Syng-med-eftermiddage i Sognets Hus samt Seniormotion i Fløng.

2006: Børge Anker, formand for Seniorrådet

2005: Niels Østervemb, vicepræsident i Fredagsklubben, aktiv lystfisker og frivillig i Ansgarkirken

2004: Jørgen Mathiesen, mangeårig engageret i FDF samt formand for menighedsrådet i Ansgarkirken

2003: Helen Mellqvist, tovholder for Go’ Morgen Café i aktivitetshuset i Charlottekvarteret

2002: Hanne Lauritzen, medstifter af Hedehusene Latterklub

2001: Lise Jensen, primus motor for kreds af kvinder, der mødes om håndarbejde til fordel for Terre des Hommes

2000: Ruth Larsen, tovholder for Moder Theresa-gruppen, frivillig i menighedshuset og besøgsven på Baldersbo

Selve overrækkelsen af prisen skete klokken 11 lørdag den 1. april i Socialdemokratiets lokaler på Hedehusene Station. Her fik byrådsmedlem Nina Strøm Tønnes, der selv bor i Fløng, æren af overrække prisen til årets modtager.

Gratisbutikken i Hedehusene havde sidste åbningsdag i februar måned i år. De varer, der ikke nåede at få nye ejere, vil blandt andet blive sendt til Ukraine. Det kan man læse på butikkens facebook-side.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.