Heftig debat om kommunens kunst

Kunst: Hvorvidt kommunen skal købe kunst til nyt rådhus efter aftalt diversitetsprincip eller ej, var til heftig debat i byrådet.

At kunst i den grad kan skabe debat stod klart efter tirsdagens byrådsmøde, hvor politikerne skulle tage endeligt stilling til, hvad der skal ske med kommunens kunstværker, når man flytter fra det nuværende rådhus på Bygaden til det nye på Rådhusstræde i Høje Taastrup C. Foto: Lisbeth Jansen

At kunst i den grad kan skabe debat stod klart efter tirsdagens byrådsmøde, hvor politikerne skulle tage endeligt stilling til, hvad der skal ske med kommunens kunstværker, når man flytter fra det nuværende rådhus på Bygaden til det nye på Rådhusstræde i Høje Taastrup C. Foto: Lisbeth Jansen

Høje-Taastrup: – Vi har en bredt sammensat befolkning i Høje-Taastrup, og det skal vores udvalg af kunst også være.

Sådan lød en af bemærkningerne fra Enhedslistens Emil Viskum, da han talte for at indføre et diversitetsprincip for indkøb af kunst til det nye rådhus i Høje Taastrup C.

De eksisterende værker på rådhuset er blevet vurderet af en ekstern ekspert og kategoriseret efter, om de skal sælges, kasseres eller tages med på det nye rådhus.

Partierne var mestendels enige om rammerne for de sorterede værkers videre skæbne, men ikke hele vejen rundt.

Bragte diversitet på banen

For der var på ingen måde enighed mellem det konservative flertal og de røde partier, om Kunstrådet som hidtil skal have fuldstændigt frie rammer til at vælge og købe ny kunst for de penge, man vil få ud af et salg af de 140 af værkerne – eller om byrådet skulle vedtage en slags rettesnor for fremtidig kunst.

Det var Emil Viskum, der bragte diversitet på banen ved at genfremsætte et ændringsforslag, som allerede var blevet behandlet i økonomiudvalget. Det lød på, “at der indføres et princip om diversitet af kunstnere ved indkøb af ny kunst”.

I hans optik er der alt for mange mænd bag den kunst som indtil nu har præget gangene på rådhuset, og han ønsker fremadrettet en mere repræsentativ ligevægt af køn, etnicitet med videre i valget af kunst.

– Jeg tænker heller ikke, når man ser på den historiske kontekst, at der er noget odiøst i, at det er billedet. Men det vigtige er, at vi i fremtiden sørger for også at tænke mere diverst, når vi indkøber kunst, sagde han.

Og han fik opbakning af SF og Socialdemokratiet, der blandt andet anså en indførsel af diversitetsprincippet som et barneskridt i den retning.

Hvad er Kunstrådet og hvorfor vælger det kunsten til det nye rådhus?

Høje-Taastrup har taget en politisk beslutning om, at det er Kunstrådet, der har mandat til at købe kunstværker til kommunen, når det er relevant.

Det er altså ikke politikerne, der bestemmer, hvilke værker der skal pryde rådhuset, men en gruppe kunstinteresserede frivillige fra foreningslivet i Høje-Taastrup.

Kunstrådet hører under Kulturelt Samråd. I kunstrådet sidder pt.:

Ruth Trier, der er mangeårig frivillig i en lang række lokale kunst- og kulturforeninger. Udover at være formand for Kulturelt Samråd, er hun med i bestyrelserne for bl.a. Kunstforeningen Humlen og Åbne Atelierdøre for at nævne et par få.

Jette Thomsen, der er kasserer i Taastrup Amatørscenes bestyrelse.

Mia Keinicke, der er repræsentant for alle byens kulturhusene og biblioteker, som hun er chef for.

Ikke nødvendigt med rammer

Men De Konservative med udvalgsformand Merete Scheelsbeck i spidsen havde omvendt den holdning, at der skal “købes kunst for kunstens skyld” og ikke nødvendigvis for kunstnerens skyld.

– Vores holdning er, at det skal være kunsten og dens udtryk og ikke mennesket bag, der skal være styrende for, hvad der bliver købt ind. Vi synes, at det er kunstudvalget, der skal løse opgaven, og ikke os i byrådet, lød det fra Merete Scheelsbeck og kaldte det “unødvendigt” at lave faste rammer for kunstkøbene, fordi Kunstrådet allerede har bevist, at de sagtens kan løse opgaven uden.

Hun kom undervejs også med tre eksempler fra de senere år med kommunale kunstprojekter til at udsmykke byrummet, hvor kunstnerne alle er kvinder, for at vise, at tiden er en anden nu end dengang, hvor man indkøbte de mange kunstværker, der er blevet vurderet.

Der bliver dog ikke noget princip om diversitet. Sagen endte med, at det oprindelige forslag inklusiv ændringen fra fritids- og kulturudvalget om Røde Kors blev vedtaget, og at Enhedslistens ændringsforslag om diversitet-princippet faldt.

Kontakt redaktionen

Husk, at du også altid er velkommen til at kontakte redaktionen på vores redaktionsmail taastrup.red@sn.dk, som alle vores journalister tilgår.

Så, hvis der er noget, der går dig på, noget som bør ændres, noget som er helt hen i vejret eller bare noget, du undrer dig over, så del din nysgerrighed med os, og så kigger vi hjertens gerne på det.

Find Lokalavisen Taastrup på Facebook

Find friske, lokale nyheder hver dag på Lokalavisen Taastrups Facebook-side her og deltag i debatter baseret udelukkende på nyheder fra områder, der vedrører dig.