Han udvikler nyt kvarter: – Vi kan ikke bygge hurtigere

Han udvikler nyt kvarter: - Vi kan ikke bygge hurtigere

Hans-Bo Hyldig er direktør i FB Gruppen, der udvikler Søkvarteret, den østlige del af Nærheden. Foto: FB Gruppen

Foto: PeterJarvad

1800 boliger er på vej til den østlige del af Nærheden, der går under navnet Søkvarteret. Det er 200 mere end først meldt ud.

I oktober 2020 købte FB Gruppen området, og der blev indgået en aftale 1600 nye boliger i Nærheden, som dermed kunne melde hele det østlige område solgt.

De to første boligbyggerier står færdige, og lige nu er man i gang med at udvikle resten af området.

FB Gruppen afleverede de første 208 boliger lige før jul, og flere end 100 af dem var udlejet og taget i brug inden udgangen af året.

– Lige nu er vi i gang med fire byggerier, der samlet rummer cirka 750 boliger. 300 af disse bliver færdige til indflytning i 2023, og de resterende 450 bliver klar i 2024, siger Hans Bo Hyldig, adm. direktør i FB Gruppen, som lige nu har yderligere 120 boliger i projektering til næste fase af Søkvarteret.

Nødvendig bevægelse

Ole Møller, direktør for Nærheden, har fortalt om en mindre opbremsning i boligbyggerierne på grund af samfundsøkonomien, herunder inflation, stigende priser og renter.

Her er området, som FB Gruppen står for at udvikle. Lige nu er man i gang med 4 boligbyggerier. Foto: FB Gruppen

Det marked forsøger FB Gruppen at navigere i ved at bygge en blanding af boliger, der er til at betale og ved at have både sociale og grønne værdier, som kommende beboere efterspørger.

– Vi bygger på fuld kraft og kan ikke bygge meget hurtigere, end vi gør. Men det tager lidt længere tid at bygge ejerboliger, fordi salgsprocessen er lidt længere, når man sælger til private købere, og derfor kan det se ud, som om det tager lidt længere tid. Men vi følger den plan, der er lagt, siger Hans-Bo Hyldig.

– Vi er færdige inden for seks år. Det skal vi være, siger han.

I efteråret var der rejsegilde på Kastanje Rækkerne i Nærheden, da håndværkerne blev hyldet. Foto: FB Gruppen

Følsomt marked

Boligmarkedet er følsomt over for medieomtale og signaler fra politikere og finansverdenen. Så derfor holder Hans-Bo Hyldig øje med markedet.

– Og så skal man bestemt heller ikke negligere krigen i Ukraine, energipriser og andre faktorer, der kan påvirke en families boligøkonomi, siger Hans-Bo Hyldig og fortsætter:

Sådan kommer Søkvarteret med Kastanjerækkerne til at se ud, når de står færdige senere på året. Foto: FB Gruppen

– Men ligesom man kan tale et marked ned, så kan vi alle bidrage til at indgyde optimisme og tillid. For de faktorer, som de fleste os oplever med jobskifte, familieforøgelse, skilsmisse og andre livsbegivenheder nødvendiggør jo en naturlig rotation og bevægelse på boligmarkedet, siger Hans-Bo Hyldig, som for FB Gruppens vedkommende forudser et 2023 med samme byggetakt som de foregående år.

Søkvarteret, Nærheden og FB Gruppen

Projektudviklerkoncernen FB Gruppen A/S påbegyndte og afleverede sidste år de første 200 ud af godt 1.800 boliger, der skal bygges i Søkvarteret, som med sine 160.000 m2 udgør den østlige del af Nærheden.

Søkvarteret består af blandede bolig- og ejerformer i størrelser fra 50-150 m2, der er indrettet og designet til borgere i alle aldre og familietyper.

Samtidig med Søkvarteret i Nærheden er FB Gruppen ved at færdiggøre 3.000 boliger på Grøntorvet i Valby, og man er påbegyndt de første af 1.000 planlagte boliger i Holbæk Have midt i Holbæk By, hvoraf 300 allerede er solgt og udlejet.

FB Gruppen, der her i 2023 kan fejre 20 års jubilæum i markedet, udvikler og afleverer hvert år i gennemsnit 1.000 boliger. Flere projekter og byggerier har vundet priser og anerkendelser for høj kvalitet.

Nærheden er et 65 hektar stort område ved Hedehusene Station i Høje-Taastrup Kommune og skal inden 2028 danne rammerne om 7.000 beboeres hjem. Der skal samlet set bygges omkring 350.000 etagekvadratmeter fordelt på ca. 3.000 boliger.

Kilde: FB Gruppen

Han fortæller også, at der er stor søgning til åbent hus ved udlejning, og at der er hver uge seks til otte fremvisninger af Kastanje Rækkerne, som er ejerrækkehuse, hvor det blandt andet er børnefamilierne, man forsøger at tiltrække

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind på Lokalavisen Taastrups Facebook-side, og deltag i debatten og får daglige, friske nyheder fra dit nærområde.

– Men hvis vi skal tiltrække dem, så kræver det også, at Høje-Taastrup Kommune sikrer kapacitet i skoler og daginstitutioner, hvilken man også har et stort fokus på. Hvis der ikke pladser, så flytter de ikke ind. Tingene hænger sammen, siger Hans-Bo Hyldig.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på kasper.ellesoe@sn.dk eller telefon 2619 9976

Kurt Scheelsbeck (K), fungerende borgmester i Høje-Taastrup Kommune, holdt tale i forbindelse med rejsegildet for Kastanje Rækkerne. Foto: FB Gruppen

Glade beboere

Generelt er der stor efterspørgsel på at flytte til Nærheden, og de glæder fungerende borgmester Kurt Scheelsbeck (K).

– Der er rigtig mange, der gerne vil bo i vores nye bydel. Vi har sørget for, at der er faciliteter til alle dem, der flytter hertil. Boliger tæt på natur og tæt på skole, tæt på offentlig transport og tæt på byen efterspørger mange. 2.700 borgere bor allerede i Nærheden og skaber et godt byliv, siger Kurt Scheelsbeck.

Også ifølge Ole Møller, direktør for Nærheden P/S, er folk glade for området.

– I fællesskab med kommunen og private aktører som FB Gruppen har vi udviklet området. Mens private entreprenører har sørget for, der kommer boliger til folk, så sørger vi for alt det udenom. Det er vi superglade for, og det er folk, der flytter her til også, siger Ole Møller.