Frivillige hjælper med matematik: Elever skal ikke miste troen

God start: Projektet handler om, at ingen må give afkald på drømmeuddannelsen.

På Gørlev Skole har 7.-9. klasse flere forskellige fag sammen. De deles ikke ind efter klassetrin, men efter deres niveau, hvilket skulle fungere virkelig godt. Fredag morgen har elever fra forskellige klassetrin matematik sammen.
Foto: Per Christensen.

Foto: Per Christensen

Høje-Taastrup: Marts 2021 markerede startskuddet for det treårige projekt ’Matematikmakker til elever på den Forberedende Grunduddannelse’ på FGU-Skolen Øst, der dækker over Høje-Taastrup, Greve/Solrød, Lejre og Roskilde. Projektet er sat i verden for at udvikle og afprøve en matematikmakker-ordning, hvor frivillige med styr på matematikken samt forståelse for de udfordringer eleverne kan have, igennem et en-til-en forløb skal støtte og vejlede makker-eleven. Et makkerskab der skal resultere i, at eleven får de matematiske færdigheder, der skal til for at komme videre på en erhvervs- eller ungdomsuddannelse eller blive jobparat.