Forslag om at øremærke millionbeløb til støj nedstemt

I kassen: Kommunen tjener fem millioner kroner på at bygge en støjvold og de penge havner i kassen

Socialdemokratiet med Peter Faarbæk i spidsen har mest tiltro til at der vil blive brugt penge på støjreducering, hvis man øremærker et beløb til det.

Foto: Daniel Almazan Fonseca

Høje-Taastrup: Diskussionen om hvad indtægten ved at bygge en ny støjvold i Fløng skulle gå til skabte større debat i byrådet, hvor Socialdemokratiet og Enhedslisten gerne ville have indtjeningen på anslået fem millioner kroner øremærket til støjreducerende tiltage i kommunen, mens majoriteten i teknisk udvalg og i byrådet foretrak at kunne disponere over beløbet. Formand for udvalget, Lars Prier (DF), gentog, hvad han tidligere havde sagt, nemlig at man ’nok skulle finde penge til at reducere støjen i kommunen, og at man ville afvente en kortlægning af støjproblematikkerne i kommunen’, og han blev bakket op af Henrik Torning (K).