Forældrene får magten over valgfagene

Foto: Per Christensen
Høng kommuneskole farvel til 1B   Foto: Per Christensen
Høng kommuneskole farvel til 1B Foto: Per Christensen

Fremover vil det være op til den enkelte skolebestyrelse af godkende, hvilke valgfag eleverne i Høje-Taastrup Kommune kan vælge.

Det har byrådet besluttet, efter det de seneste år har været op til byrådet at godkende nye valgfag, som ligger udover ministeriets allerede godkendte valgfag, skriver DAGBLADET Roskilde. Men grundet skoleårets planlægning har det vist sig vanskeligt for skolerne at udpege valgfagene i så god tid, at institutions- og skoleudvalget har kunnet behandle sagen, inden fagene skulle begynde.

Derfor bliver den kompetence nu uddelegeret til skolebestyrelserne.

– Det er fantastisk, at vi nu lægger friheden ud til de enkelte skolebestyrelser. Men med frihed følger ansvar, og jeg håber og tror, at forældrene vil gå til opgaven med professionalisme og en retning, som de gerne ser for deres skole, sagde Flemming Andersen (V), da sagen blev behandlet af byrådet.

Institutions- og skoleudvalget skal orienteres om de valgte valgfag på første møde i det nye skoleår.

Udvalget ønskede dog at tilføje et ekstra punkt til sagen, nemlig at den tages op igen ved udløb af den indeværende valgperiode, så det nye udvalg kan tage stilling til sagen.

– Dansk Folkeparti har presset på for den tilføjelse, fordi vi de foregående år fik nogle meget alternative forslag til valgfag. Det ønsker vi ikke at støtte op om. Der skal være en faglighed i det, som skolen præsenterer for eleverne, sagde Lars Prier (DF) på byrådsmødet.

Det bliver således i det kommende skoleår, at skolebestyrelserne får lov at godkende valgfagene.

Herefter er det op til de nye institutions- og skoleudvalg, som bliver nedsat efter kommunalvalget i november måned, at afgøre, om den ordning skal fortsætte, skriver DAGBLADET Roskilde.