Siger farvel til byrådssalen: Ziegler peger på den bedste debattør

Rådhus: Januars byrådsmøde i Høje-Taastrup er det sidste på det gamle rådhus inden flytningen til den nybyggede efterfølger. Byrådsmedlemmerne kommer her drypvist i hver deres artikel med de bedste minder fra salen.

Siger farvel til byrådssalen: Ziegler peger på den bedste debattør

Borgmester Michael Ziegler er den person i det nuværende byråd, som har haft en plads ved halvcirklen i byrådssalen i længst tid. Foto: Kenn Thomsen

Foto: Kenn Thomsen

Årets første byrådsmøde 2023 i Høje-Taastrup er samtidig det sidste, der afholdes på det gamle rådhus i Bygaden 2, inden man på kommunen flytter ind i det nybyggede rådhus på Rådhusstræde 1 i Høje-Taastrup C i første halvdel af februar.

Kort om byrådssalen

De 21 nuværende byrådsmedlemmer i Høje-Taastrup har hver især haft deres virke i byrådssalen mellem et enkelt og 33 år.

Byrådssalen er lidt ældre. Den blev indviet i 1980 med snoreklip af daværende borgmester Per Søndergaard Sørensen (S) – omtrent samtidig med, at første etape af rådhuset på Bygaden var færdig.

Byrådsmødet den 25. januar 2023 bliver det sidste der foregår i salen på Bygaden, inden flytningen til det nye rådhus på Rådhusstræde 1.

Der har været mange oplevelser, debatter og beslutninger af betydning for lokalsamfundet gennem tiden i byrådssalen på Høje-Taastrups rådhus. Byrådsmødet den 25. januar 2023 bliver det sidste i denne sal, inde rådhuset skifter adresse til Høje Taastrup C. Det nuværende byråd fortæller om deres største øjeblikke i salen. Foto: Bjørn Armbjørn

Mange ting er diskuteret og besluttet over årene ved det halvmåneformede bord i salen – med de røde murstensvægge og tilhørere som vidner.

Her følger svarene fra borgmester Michael Ziegler (K). Han er den person blandt de nuværende byrådsmedlemmer, der har været en del af byrådet i længst tid.

De øvrige artikler med svar fra andre byrådsmedlemmer ses som links i denne artikel.

Borgmester Michael Ziegler er den person i det nuværende byråd, som har haft en plads ved halvcirklen i byrådssalen i længst tid. Foto: Kenn Thomsen

En af de bedste debattører, vi har haft

Michael Ziegler er 54 år og repræsenterer De Konservative. Borgmester siden 2006 (pt. sygemeldt) og medlem af byrådet i Høje-Taastrup siden kommunalvalget i 1989.

Hvad er den sjoveste oplevelse, du har haft i byrådssalen som lokalpolitiker?

– Det er børnerigsdagen – den dag, hvor skolebørn indtager byrådssalen og skal fordele 100.000 kroner mellem skolerne på baggrund af en række ansøgninger, der beløber sig til meget større beløb. Så de skal prioritere og debattere – og der er noget på spil, for de vil jo gerne have noget med hjem til deres egen skole. Det er virkelig sjovt at opleve deres måde at debattere på – når først de er varmet op.

Hvilken debat har været den fedeste og hvorfor?

– Jeg kan ikke pege på én debat – men på en serie af debatter, der udspillede sig i min første periode som borgmester. Det var mellem det nyvalgte radikale byrådsmedlem, Nadeem Farooq, og socialdemokraterne. Der var noget surhed hos socialdemokraterne over, at de radikale havde indsat mig som borgmester, så de gik derfor ofte meget hårdt til ham. Han var til gengæld utrolig raffineret og meget humoristisk i sine svar. Det formildede dem ikke – tværtimod! Men det var sjovt. Han er nok en af de bedste debattører, vi har haft i byrådet.

Nadeem Farooq (R) sad i Høje-Taastrups byråd i årene 2006-2011. Han var formand for arbejdsmarkedsudvalget 2007-2009, viceborgmester 2010-2011, formand for erhvervsudvalget 2010-2011. Herefter kom han i Folketinget, først som stedfortræder og siden som fast medlem frem til 2014, hvor han meddelte, at han ikke ville genopstille. Foto: Kenn Thomsen

Hvad er den vigtigste lokalpolitiske beslutning, du har været med til at træffe i din tid ved byrådsbordet?

– Det er nok børnepakken, som var en del af budgetforliget for 2018. Børnepakken er et løft af børneområdet med årligt 10 millioner kroner, som blandt andet finansierer et antal indsatspædagoger, der bruges i de institutioner, hvor behovet er størst.

Her har rådhuset ligget i Høje-Taastrup

Fra februar 2023: Det nybyggede rådhus tages i brug på Rådhusstræde 1 i Høje Taastrup C.

1980 – januar 2023: Rådhuset har til huse i den karakteristiske røde murstensbygning på Bygaden 2 i landsbyen Høje Taastrup. Indvielsen foregik i 1980, mens indflytningen fandt gradvist sted derfra og et par år frem.

1938-1983: Rådhuset lå på Køgevej (nuværende Taastrup Hovedgade) i den bygning, som bagefter blev brugt som retsbygning og i dag huser Taastrup Bibliotek.

1908-1938: Det første Kommunekontor for Høje-Taastrup Kommune lå i årene 1908-1938 på Gasværksvej i Taastrup, skråt overfor det nuværende bibliotek, som også har været rådhus. Der er stadig en inskription på muren: “Høje Thorstrup Kommune” samt året 1908. Bygningen blev efter fraflytningen bl.a. benyttet til bibliotek og børnehave. Senere til amtslige og kommunale kontorer samt distrikts-psykiatri. I dag er bygningen solgt og der er indrettet ejerlejligheder.

Kilde: Skulpturguide.dk

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

Giv et eksempel på et for dig mindeværdigt/stort øjeblik i byrådssalen?

– Det var da STT (Swim Team Taastrup) var mødt talstærkt op til et byrådsmøde med skilte. Det var dog ikke en protestaktion. De ville markere, at de var glade for beslutningen om at udbygge svømmehallen i Taastrup med en ny 50 meter bane. Normalt møder borgergrupper jo kun op med skilte og bannere, når de er sure over en beslutning, vi er ved at tage.

Borgmester Michael Ziegler (K) er den nuværende byrådspolitiker i Høje-Taastrup, der har siddet længst tid i byrådet og dermed i byrådssalen. Her ses han i december 2021, da det nyvalgte byråd konstituerede sig og han fik borgmesterkæden på af Lars Prier (DF). Foto: Høje-Taastrup Kommune

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.