Eventyrlige oldtidsfund

krakau/sor/erik
  arkæologi
krakau/sor/erik arkæologi

Hør om danefæ på Nationalmuseet og eventyrlige oldtidsfund gennem 200 år i Medborgerhuset mandag den 1. februar kl. 19.30.

Her holder danefæinspektør Peter Vang Petersen fra Nationalmuseet foredrag og det er 'Tværpilen' – Vestegnens amatørarkæologiske Forening, der står bag.

Det danske nationalmuseum rummer samtlige betydningsfulde fund af oldtidsguld og -sølv, der er fremkommet inden for Danmarks grænser gennem de sidste 200 år. Det er loven om danefæ, som har sikret, at særligt værdifulde oldtidsfund havnede i museets samling.

I 1970'erne begyndte metaldetektorer til hobbybrug at vinde udbredelse, og Nationalmuseet indledte et frugtbart samarbejde med folk, der dyrkede detektorarkæologi som hobby.

Rigsantikvaren, Olaf Olsen, erkendte, at detektorarkæologi let kunne føre til konflikter med de antikvariske myndigheder, og Olaf Olsens effektive løsning på problemet var en administrativ justering af loven, således at næsten alle oldtids- og middelaldergenstande af metal blev opfattet som danefæ. I dag kan vi konstatere, at denne elektrificerede form for amatørarkæologi bærer hovedansvaret for et væld af nyere opdagelser inden for udforskningen af yngre jernalder og tidlig middelalder. Med danefæfund følger ofte en del detektivarbejde, og en stor del heraf udføres i dag af lokalmuseerne. Herfra sendes fundene til danefævurdering på Nationalmuseet, og i museumsinspektør Peter Vang Petersens foredrag omtales et udvalg af de fineste fund og de ofte kuriøse fundhistorier, som er knyttet til danefæ.

Der er gratis adgang.