– Det kommer lidt bag på os, at udviklingen går så stærkt

Skolestart: På Borgerskolen kommer øget tilstrømning af de alleryngste elever lidt bag på skolelederen, som peger på, at der arbejdes i kulissen for en løsning på pladsproblem.