Idræt kontra naturen i Hjortespring-kilen

En tilsnigelse kan man godt kalde udplaneringen af boldbanerne for nogle beboer i Lundegården medio halvfjerdserne ud mod Jonstrupvej – og måske endnu værre langs Skovvej i halvfemserne.

Erik Gram, Arkitekt, Fuglehavevej 1, Måløv

Hvor det nu debatteres i dagens lokalavis, om ikke hele pivtøjet skal i glas og ramme, med dyre vedligelsestunge trådhegn om sig. For at opsamle vildskudte bolde inden de rammer nogle andre.

Den grønne kile (Hjortepring-Kilen) hvor banerne ligger, er noget helt særligt og skal ikke presses eller indrages af noget unaturligt hegn.

Boldbanen ud til Skovvej blev et rent bulldozer-tilfælde, der ikke igen fortjener ny opmærksomhed.

Teknisk udvalgsformand Helle Tiedemann skal derfor have ros for sin afvisning af høje hegn og ikke mindst sin derved åbenlyse og gode holdning til hele kileområdets fremtidige velbefindende.

Oppositionen kunne ikke nære sig og meldte pludselig ud i et tvivlsom læserbrev med overskriften ’Vedr.boldbane-hegn’ at sågar høje trådhegn kan være lige så godt som høje træer.

Hvilket ikke lover godt for et nyt Teknik og Miljø udvalgsmedlem. Uden i stedet for at forholde sig direkte til de værdier kileområdet har. Men valgte altså blot at stille sig op i vindretningen for en klub, der syntes noget andet, fremfor at øjne de visionerne, der ganske enkelt ligger i de grønne kilers uberørthed.

Historisk set blev der også spillet flittigt bold ud til Hold-an-Vej i sin tid, hvor nuværende seminariumsbygning senere blev opført i dybet, langs S-banen og indhegnet, alligevel magtede de ’’største’’ spillere at sparke bolden helt op på Hold-An vej, så den kunne trillede helt ned til Rådhuset. Hvis ikke den ramte en trafikant inden da. Som skete.

Man må derfor beundre formanden for sin hurtige, faste og klare holdning, med sit nej, til at bure kile-områdets baner inde. Så må vi håbe, at bolden ikke tager skade af at blive sparket i den fredede mose nord for Lundegården, det var nok ikke forudset af Buchardt.