Debat: Demokrati koster også penge

Foto: Allan Nørregaard
Foto: Allan Nørregaard Allan Noerregaard

Tonny Korndrup, formand for Slagelse Ældreråd

Det er med forbavselse at læse i avisen, at byrådet (i Høje-Taastrup, red.) er ved at beslutte at sætte demokratiet ud af drift.

En forudsætning for, at demokratiet kan virke er, at alle kan høres, at alle kan afgive deres stemme.

Uden at kende kommunens økonomi er det peanuts, der kan spares ved ikke at holde valg til seniorrådet, de penge kunne nok findes andre steder.

Vigtigheden ved at have et godt samarbejde med seniorråd, sparring i alle sager om vores ældre borgere, kan ikke beskrives kort.

Ældre og seniorråd overalt i landet arbejder for at få bedre forhold for de ældre, dårlige sager har der været nok af i år, hvor kommuner fejler, det må ikke ske igen, og her kan seniorråd og ældreråd via deres arbejde og deltagelse i møder med politikere, plejehjems- og hjemmehjælpsledere være med til at holde næsen i sporet.

Jeg opfordrer til, at politikkerne finder de nødvendige midler, således at der kan vælges et godt seniorråd i 2021, og som kan sparre med det politiske system.