Centerchef: Medbarbejderne skulle være inddraget tidligere

Flemming Ellingsen er centerchef for institutions- og skolecentret i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kasper Ellesøe
Flemming Ellingsen er centerchef for institutions- og skolecentret i Høje-Taastrup Kommune. Foto: Kasper Ellesøe

Det ærgrer Flemming Ellingsen, centerchef i institutions- og skolecenteret i Høje-Taastrup Kommune, at det kom så langt ud, at lærerne på Ole Rømer-Skolens to matrikler onsdag nedlagde arbejdet i protest mod besparelser, der medfører, at der ifølge lærerne er 11 kollegaer, der skal afskediges eller forflyttes til en anden skole, heraf er syv af dem ufrivillige afgange. Det gjorde, at lærerne på skolen sendte et åbent brev til skoleledelse og administrationen i kommunen.

– Det er super uheldigt og ærgerligt, at vi kommer i en situation, hvor vi kommer derud, at lærerne nedlægger arbejdet. Jeg anerkender, at det er en ordentlig mundfuld at sluge, når man skal sige farvel til så mange kollegaer på en gang, siger Flemming Ellingsen.

Han fortæller, at Ole Rømer-Skolens underskud er på 1,2 millioner kroner, og at der skal handles for få økonomien på rette spor.

Med hensyn til de tal, lærerne henviser til i deres brev, siger, at Flemming Ellingsen, at der er tale om 8 personer der ufrivilligt bliver afskediget eller forflyttet mod deres vilje, mens fire frivilligt har sagt ja til det.

– Det er, fordi der er nogle linjefagskombinationer, der ikke passer til de behov, skolerne har, så derfor kommer der også til at slå stillinger op, siger han og nævner, at lærerne i deres brev ikke skriver, at der op til sommerferien 2018 faktisk var 12 lærere, der stoppede på skolen.

Der er lidt uenighed om tallene for, hvor mange der blev ansat i begyndelsen af nuværende skoleår blandt lærerne på Ole Rømer-Skolen og Flemming Ellingsen. Ifølge centerchefen blev der ansat otte nye lærere i august-september, mens lærerne mener, det var ni fra august til november 2018.

– Det betyder, at skoleledelsen har sparet fire stillinger væk, der ikke genbesættes. Det, synes jeg, er ansvarlig ledelse, siger Flemming Ellingsen.

Lærerne på Ole Rømer-Skolen efterlyser i det åbne brev mere information om den økonomiske situation fra skoleledelsen og institutions- og skolecenteret, og her er centerchefen enig.

– Skulle medarbejderudvalget være inddraget tidligere? Ja, det skulle de, siger Flemming Ellingsen, der nu ser fremad.

– Jeg håber, at MED-strukturen (Hvor medarbejderne har indflydelse i et særligt udvalg, red.) kommer til at fungere bedst muligt, og at alle bidrager til det. Vi skal have fokus på, at få MED-strukturen op at køre. Det er vigtigt, siger han.

– Men lige nu er vi et sted, hvor lærere og skoleledelse skal finde hinanden igen og fortsætte det gode arbejde, hvor skolen løfter sig helt vildt. Stor kadeau til dem, siger Flemming Ellingsen og fortæller, at institutions- og skolecentret i løbet af torsdag ville sende et brev til lærerne som svar på deres åbne brev.

Det er ikke lykkedes at få fat i skoleleder på Ole Rømer-Skolen Sune Bjerglund Nielsen, der ikke er vendt tilbage på sn.dks henvendelser.