Centerchef: Medbarbejderne skulle være inddraget tidligere

Det ærgrer Flemming Ellingsen, centerchef i institutions- og skolecenteret i Høje-Taastrup Kommune, at det kom så langt ud, at lærerne på Ole Rømer-Skolens to matrikler onsdag nedlagde arbejdet i protest mod besparelser, der medfører, at der ifølge lærerne er 11 kollegaer, der skal afskediges eller forflyttes til en anden skole, heraf er syv af dem ufrivillige afgange. Det gjorde, at lærerne på skolen sendte et åbent brev til skoleledelse og administrationen i kommunen.