Før og efter: Se, hvordan bygning i hovedgaden kan forandres

Boligbebyggelse: Omdannelse af erhvervsbygning midt på Hovedgaden i Hedehusene er et skridt tættere på at blive til virkelighed. Nu har byråd sendt lokalplan i høring.

Før og efter: Se, hvordan bygning i hovedgaden kan forandres

Hvis forslaget bliver endeligt vedtaget efter høringsperioden, vil Hovedgaden 500 på hjørnet Hovedgaden/Brøndvej i fremtiden komme til at se således ud med røde teglsten og sadeltag. Illustration: Arkitema

Hedehusene: På hjørnet af Brøndvej og Hovedgaden i Hedehusene står en grå bygning på to og en halv etage, som i mange år har huset forskellige slags erhverv.

Nu er planerne om i stedet at opføre en bygning med røde tegl og sadeltag et skridt nærmere. For byrådet har netop sendt et oplæg til en lokalplan for byggeriet i fire ugers høring. Høringsperioden slutter den 1. maj 2023.

Ifølge oplægget kan den nye bygning blive op til tre fulde etager høj, og den skal indeholde erhverv i gadeniveau samt op til 13 boliger med fælles tagterrasse på de øvrige etager. Dertil kommer bil- og cykel-parkeringspladser i stueetagen til husets kommende beboere med adgang fra Brøndvej. I stueetagen vil der ifølge planerne blive opbevaringsrum og affaldshåndtering.

Det var et enigt byråd, der sendte lokalplan 4.46 med tilhørende kommuneplantillæg i offentlig høring uden de store bemærkninger.

Kun formanden for plan- og miljøudvalget, Turan Akbulut (K) knyttede en enkelt kommentar til under sin fremlægning af sagen.

– Jeg vil da sige, at mange af vores borgere fra den del af kommunen, glæder sig nok til, at der kommer til at ske nogle forbedringer på selve Hovedgaden, sagde han på byrådsmødet.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.

Følger visionsplan for bymidten

I udviklingen af bygningen på Hovedgaden 500 er der blandt andet taget højde for principperne i “Visionsplanen for Hedehusene Bymidte” og det at sikre en aktiv stueetage langs Hovedgaden.

Netop bygningens stueetage mod Hovedgaden skal efter planen anvendes til butikker eller publikumsorienterede serviceerhverv. Den nye bebyggelse vil med sit udseende blive tilpasset den eksisterende struktur på Hovedgaden.

Den videre proces

I de fire ugers høringsperiode kan naboer og alle andre med interesse i projektet indsende kommentarer og give deres besyv med til kommunen, inden byrådet skal tage stilling til den endelige lokalplan.

Efter de fire ugers høring er slut, vil kommunens administration gennemgå de indsendte henvendelser og på baggrund af dem lave en indstilling til vedtagelse af planforslaget.

Det er forventningen, at byrådet skal tage endelig stilling til lokalplanen i juni 2023.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk