Beboere sagde ja til at fortsætte helhedsplan

Foto: Yann Houlberg Andersen

Et af de kommende projekter i Charlottekvareterets helhedsplan er et projekt for de ældste unge, der enten ikke er klar til en ungdomsuddannelse, og som derfor hellere vil arbejde eller finde ud af, hvad de vil i livet som voksen. Her hjælpes der med for eksempel virksomhedsbesøg, jobtræning og andre aktiviteter uden for Charlottekvarteret. Foto: Yann Houlberg/modelfoto