140 steder i Høje-Taastrup er under mistanke for PFAS

PFAS: 140 adresser i Høje-Taastrup figurerer på liste over steder, der er under mistanke for at være forurenet med PFAS.

140 steder i Høje-Taastrup er under mistanke for PFAS

140 adresser i Høje-Taastrup figurerer på liste over steder, der er under mistanke for at være forurenet med PFAS. Foto: Thomas Olsen

Foto: Thomas Olsen

Høje-Taastrup: 140 konkrete adresser i Høje-Taastrup er under mistanke for at være forurenet med PFAS.

Det fremgår af en samlet oversigt, som TV 2 har lavet på baggrund af lister fra de danske regioner over netop grunde, som potentielt kan være forurenet med PFAS.

I hele Danmark er der ifølge oversigten tale om 16.000 grunde. De fleste involverede grundejere er orienteret om mistanken, men ikke alle, fordi regionerne endnu er i gang med at nærstudere oplysningerne om de enkelte lokaliteter.

Læs TV 2’s artikel her.

PFAS er en samlet betegnelse for en gruppe kemikalier med en række potentielt sundhedsskadelige effekter.

Hver region har udarbejdet en liste over grunde, som de mistænker for at kunne være forurenede med disse PFAS-kemikalier. Også Region Hovedstaden, som Høje-Taastrup hører under. Det er nemlig regionerne, der har opgaven med at kortlægge, hvor der kan have været brugt PFAS.

På Region Hovedstadens hjemmeside står der, at man i hele regionen har mistanke om til i alt 5000 steder. Her finder man også et kort med røde prikker, og det er tydeligt, at en del adresser hører hjemme i Høje-Taastrup. Men ikke hvor mange – selvom man i et søgesystem kan tjekke bestemte adresser.

Det fremgår så af TV 2’s oversigt, at der er 140 konkrete adresser med postnummer i Høje-Taastrup.

I sommeren 2022 var Høje-Taastrup Kommune i medierne, fordi der på det tidspunkt var målt PFAS over grænseværdierne på tre lokale private vandværker, Hedehusene Østre Vandværk, Hedehusene Vestre Vandværk og Høje Torstrup Vandværk.

I den forbindelse gik man ret hurtigt over til den kommunale vandforsyning på de tre værker, så borgerne igen trygt kunne drikke vandet.

Kommunen samarbejder med regionen

Lokalavisen Taastrup har spurgt Arne Schøller Larsen, der er leder af Natur- og Miljø i Høje-Taastrup Kommune, ind til kommunens arbejde med PFAS, herunder hvordan man holder øje med PFAS-niveauet i kommunen.

Man har blandt andet meget tidligt i kortlægnings-processen meldt adresserne ind på de velkendte brandøvelsespladser, der ligger i Høje-Taastrup.

Har du et tip?

Har du et tip eller en god historie, er du velkommen til at kontakte mig på lisbeth.jansen@sn.dk eller redaktionen på taastrup.red@sn.dk

– Vi deltager i samarbejder med Region Hovedstaden og Region Sjælland, HOFOR og andre kommuner om at skabe et overblik, særligt hvor der er store vandindvindingssinteresser. Såfremt regionen kortlægger kommunale arealer, som benyttes til institutioner, legepladser eller bolig, vil vi som grundejer vurdere, om brugerne skal sikres. I den forbindelse benytter vi den vejledning, vi får af regionen. Generelt har vi et tæt og godt samarbejde med regionerne, siger han.

Ifølge Arne Schøller Larsen vurderer kommunen løbende, hvilke tiltag der er brug for, når der opdages PFAS-forurening.

– Vi forholder os løbende til de oplysninger vi modtager om undersøgelser af PFAS-forurening, og vurderer om der er behov for yderligere tiltag, og hvad vi eventuelt kan tilbyde.

– Vi har undersøgt regnvandssystemer i forbindelse med brandøvelsespladser. Region Hovedstaden har i forbindelse med gamle lossepladser taget analyser i vandløb tæt på lossepladserne. I takt med at der kommer ny viden, skal kommunen løbende vurdere om erhverv skal pålægges krav vedrørende udledning af spildevand med PFAS, siger han.

Deltag i Facebook-debatten

Klik dig ind her på Lokalavisen Taastrups Facebook-side og deltag i debatten og få daglige, friske nyheder fra dit nærområde.