11 lærere flyttes eller stopper: Lærerne sender åbent brev til ledere og politikere

Lærerne på Ole Rømer-Skolen har sendt et åbent brev til skoleledelsen, byrådspolitikerne samt institutions- og skolecentret i Høje-Taastrup Kommune. Foto Kasper Ellesøe
Lærerne på Ole Rømer-Skolen har sendt et åbent brev til skoleledelsen, byrådspolitikerne samt institutions- og skolecentret i Høje-Taastrup Kommune. Foto Kasper Ellesøe

Onsdag morgen valgte lærerne på begge Ole Rømer-Skolens matrikler at nedlægge arbejdet og holde fagligt møde på grund af utilfredshed med besparelser, der betyder, at 11 medarbejdere enten forflyttes eller bliver afskediget. For 7 af de 11 medarbejdere sker det ufrivilligt.

Det skriver lærerne og børnehaveklasselederne på Ole Rømer-Skolen i et åbent brev, som er sendt til skoleledelsen, byrådspolitikerne og institutions- og skolecentret i Høje-Taastrup Kommune.

»Ledelsen gjorde meget sent (november 2018) indledende antydninger til lokaludvalget om, at skolens økonomiske situation var på et sådant niveau, at det ville få store personalemæssige konsekvenser. På den baggrund er det rystende, at ledelsen fra skoleårets begyndelse og til november 2018 har valgt at ansætte 9 nye medarbejdere. Dette kan vi udelukkende tolke som et manglende overblik over økonomien, som skolens ledelse og ISC (institutions- og skolecentret, red.) må bære ansvaret for. Det åbenbare manglende overblik er rettet mod den del af underskuddet (som er langt den største), der bl.a. på baggrund af de førnævnte nyansættelser er opstået internt på Ole Rømer-skolen – og har derfor i ringere grad være påvirket af den besparelse på 1,1 mio. som er en følge af den kommunalt ændrede ressourcetildeling til skolerne vedtaget af kommunalbestyrelsen i marts 2019. Havde det alene været denne besparelse, havde det formentlig kunne klares ved naturlig afgang eller frivillige forflyttelser,« lyder det i brevet fra personalet på skolen.

I brevet nævner personalet også, at det har været svært at få oplysninger om skolens økonomi.

»En større åbenhed ville eventuelt have kunnet gøre os medarbejdere og andre af skolens interessenter opmærksomme på, at noget ikke var som det burde. Vi har vægtet en høj grad af medindflydelse, medbestemmelse og gensidig informationspligt i beslutningsprocesserne i lokaludvalget – værdier som vi fortsat ønsker at værne om, og som vi håber at kunne møde fra ledelsens og institutions- og skolecenterets side i fremtiden,« lyder det.

At 11 lærere ikke længere skal have deres daglige gang på Ole Rømer-Skolen er blandt andet gået udover en lærer, der er blevet afskediget halvandet år, før vedkommende kan gå på efterløn, ligesom det også går ud over en kommende 9. klasse, der ikke har haft stabile lærerforhold.

»Slutteligt er vi som personalegruppe forundrede over, at man har udpeget en medarbejder til afskedigelse halvandet år før vedkommende kunne gå på efterløn. Vi undrer os også over, at man vælger at forflytte en medarbejder, der er kontaktlærer på en kommende 9. klasse og som er den eneste stabile lærer, klassen har haft i de seneste 3 år. Disse beslutninger stemmer hverken overens med det værdisæt, der hedder børnene først eller med kommunens generelle værdibaserede personalepolitik.«

Lærerne på Ole Rømer-Skolen begyndte at arbejde igen efter klokken 12, og de møder også ind på arbejde torsdag morgen.

Sn.dk arbejder på at få en kommentar fra skoleleder på Ole Rømer-Skolen Sune Bjerglund Nielsen.