»Vagter« på kommunens demensafdelinger bærer ikke knipler