Sommerhus-beboere får nyt håb

Foto: Tore G. C. Rich
Fam. Knudsen, Nødebo.
     Foto: Allan Nørregaard
Fam. Knudsen, Nødebo. Foto: Allan Nørregaard

Hillerød: Omkring 74 husstande i Nødebo, heriblandt mange børnefamilier, kan nu få fornyet deres håb om fortsat at blive boende i sommerhusområdet. Direktionen i Hillerød Kommune og borgmester Kirsten Jensen (S) mener nemlig, at kommunen skal ansøge miljøministeren om, at sommerhusområdet får helårsstatus.

– Vi har ledt efter en mulighed for, hvordan vi tager det op igen. Indstillingen til Økonomiudvalget er derfor at ansøge om, at sommerhusene i Nødebo kan få ændret status til helårsstatus, når Fingerplan 2007 skal revideres, siger Kirsten Jensen.

Hidtil har kommunen ellers skrevet i kommuneplan-forslaget, at sommerhusområdet ikke får bystatus, da den vurderer, at det er i strid med Fingerplanen, hvilket miljøministeren bekræftede over for kommunen i maj.

Men nu lyder forslaget fra direktionen, at man tilføjer i Kommuneplan 2009, at kommunen skal indsende forslag til ministeren om at give sommerhusområdet helårsstatus, når Fingerplanen skal revideres.

– Vi peger på en mulighed for, at de kan komme ud af deres klemme. Området i Nødebo er omkranset af by, og borgerne har et meget stærkt ønske om at få ændret status, og så vil vi undersøge alle de muligheder, der er. Det er et område, som i dets karakter ikke ligner andre sommerhusområder, siger Kirsten Jensen.

Økonomiudvalget tager i dag stilling til ændringsforslaget af kommuneplanen. Byrådet tager endelig stilling den 30. september.