Slotsbesøg styrtdykkede i 2020

Slotsbesøg styrtdykkede i 2020

Ligesom alle andre kulturinstitutioner havde coronanedlukninger og -restriktioner sidste år store konsekvenser for Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot.

82.264 gæster besøgte slottet i 2020 mod 284.825 gæster i 2019. Det er et fald på hele 71 procent.

– Det har været et udfordrende år, der har stillet os i en situation, som vi aldrig har prøvet før, og som vi derfor heller ikke har nogle erfaringer med. Museet har for første gang siden sin oprettelse måttet holde lukket, og da vi kunne genåbne, måtte vi konstatere, at de udenlandske turister, der normalt udgør en meget stor del af vores publikum, ikke kunne komme siger museumsdirektør Mette Skougaard.

To tredjedele af de gæster, der normalt besøger slottet, kommer fra udlandet, og museet var sidste år lukket fra den 13. marts til den 29. maj og igen fra den 9. til den 31. december.

Flere danske gæster

Til gengæld kan Mette Skougaard glæde sig over, at 60 procent flere danskere i juli besøgte museet, og at flere danskere også lagde vejen forbi i oktober i forhold til året før.

– Det lykkedes til gengæld at få et større dansk publikum i tale, og antallet af danske gæster har været rigtig fint i sommermånederne. Det har vi været glade for. Det er vigtige erfaringer også for den kommende periode, hvor vi stadig ikke ved, hvornår de udenlandske gæster kommer tilbage. Derfor må vi i endnu højere grad end normalt koncentrere os om det danske publikum og vores muligheder for at formidle den danske historie og portrætkunst, siger Mette Skougaard.

Store begivenheder

Den 16. juni 2020 åbnede Dronning Margrethe særudstillingen »Dronningens Ansigter« og afslørede museets nye portræt af majestæten udført af kunstneren Niels Strøbek. Derudover var der en stor særudstilling om Genforeningen samt særudstillingen »Corona lukker Danmark« med fotograf Mads Nissens billeder.

De tre udstillinger er sammen med særudstillingen med DRs julekalendere alle blevet forlænget. Herudover viste museet sidste år særudstillingen »All the Partial Knowledge of the World« af Jesús Herrera Martínez, en portrætudstilling af Lars Schwander og Jacob Brostrups historiemalerier under titlen »Folkets Tid«.

– Årets særudstillinger har markeret store begivenheder som 100-året for Genforeningen i 1920 og Dronningens 80-års fødselsdag, og de har sammen med de mange aktiviteter i sommer- og efterårsferien i høj grad været med til at trække de danske gæster til, siger Mette Skougaard.

Hun mener ikke, at museet kan målrette udstillingerne til det danske publikum i højere grad, end det allerede er tilfældet.

– Vores særudstillinger har altid primært henvendt sig til det danske og skandinaviske publikum. Turisterne, der kommer fra udlandet, kommer primært for at se slottet, dets pragtsale og kirken. De kommer ikke for at se særudstillingerne, siger Mette Skougaard.

Organisation er tilpasset

De mange danske besøgende i sommermånederne kunne dog ikke kompensere for antallet af oversøiske og sydeuropæiske gæster, der i 2020 faldt med 85-97 procent.

Besøgende fra de nordiske lande og Nordeuropa fandt i sommermånederne stadig vej til Frederiksborg Slot – dog i langt mindre grad end tidligere, oplyser museet.

Hvad det faldende besøgstal betyder for slottets økonomi, vil Mette Skougaard ikke gå i detaljer med.

– Det er klart, at museet med det faldende besøgstal har haft færre indtægter, Vi har været nødt til at tilpasse vores organisation i forhold til, at der ikke længere kommer 2000 gæster om dagen. Det er noget, som har medført nogle svære beslutninger, for vi har været nødt til at indrette os på nye vilkår. Det giver ikke nogen mening for eksempel at have et hold studentermedarbejdere til at stå for Børnenes Danmarkshistorie i slottets kælder, når den holdes lukket, siger hun.

Virtuelt fokus

Men på trods af udfordringer har der også været ting, der er blevet lært undervejs.

– Vi har udnyttet situationen og sagt, at når gæsterne ikke kan komme til os, så må vi komme til dem. Vi har arbejdet meget med at udvikle museets brug af de nye medier og arrangeret virtuelle ture og virtuelle udstillinger. Vi arbejder også med virtuel undervisning, så skolebørn kan få et undervisningsbesøg, selvom de ikke kan besøge museet fysisk. Det er noget af det, vi kan tage med os. Vi har været i fuld gang med det igennem flere år, men vi har sat ekstra skub i det nu. Det handler om at vise, hvad vores museum rummer, og hvilke muligheder det har, forklarer Mette Skougaard.

Portræt NU! klar til maj

Hun tør ikke komme med et bud på, hvordan 2021 kommer til at se ud.

– Jeg kan kun håbe ligesom alle andre, at det kommer under kontrol, og at vi kan få normaliseret vores hverdag og liv. Vi har lært, at der kan ske ting, som man overhovedet ikke i sin vildeste fantasi havde forestillet sig.

Men når museet, der i øjeblikket igen er lukket, får lov til at åbne, er der masser af ting at glæde sig til, forsikrer Mette Skougaard. Museet har forlænget flere af sidste års særudstillinger, og til maj åbner særudstillingen Portræt NU! 2021 fulgt af børneudgaven Portræt NU! For Børn.

– Over 1000 kunstnere har sendt portrætter ind. Det har vi travlt med nu, og juryen arbejder med at vælge de værker, der skal på udstillingen, slutter Mette Skougaard.