Skoleelever i pladsmangel lejer sig til klasseværelser

Foto: Anna Törnqvist Jensen