Samarbejde om patienter skal styrkes

Foto: Lars_Skov, Anna Törnqvist Jensen
73-årige Sally Hansen er ikke den eneste, der har oplevet, at hospital og kommune har været uenige om det videre forløb for en patient. Både Ældre Sagen og Gigtforeningen peger på, at kommuner og regioner skal blive bedre til at samarbejde, og det vil blive forbedre, siger regionsrådspolitiker, Maja Holt Højgaard (S).
73-årige Sally Hansen er ikke den eneste, der har oplevet, at hospital og kommune har været uenige om det videre forløb for en patient. Både Ældre Sagen og Gigtforeningen peger på, at kommuner og regioner skal blive bedre til at samarbejde, og det vil blive forbedre, siger regionsrådspolitiker, Maja Holt Højgaard (S). Lars_Skov

73-årige Sally Hansen fra Hillerød er bestemt ikke den eneste, der har oplevet, at sundhedspersonale og kommuner ikke er enige om, hvilket udskrivningsforløb, der er det bedste for patienten. Det fortæller både Gigtforeningen og Ældre Sagen til Frederiksborg Amts Avis.

– Det er rigtig bekymrende, at velfærdssystemet i kommunerne ikke rækker længere. I Gigtforeningen oplever vi, at de behandlinger, som sundhedssystemet giver, ikke følges til dørs i kommunerne, så patienterne ikke får de bedste resultater af operationen, siger direktør i Gigtforeningen, Lene Witte.

Også Ældre Sagen er opmærksom på, at der er plads til forbedringer i samarbejdet mellem regioner og kommuner.

– Der er udfordringer i samarbejdet, fordi indlæggelser bliver meget korte, og det lægger pres på kommunerne i forhold til patienter eller borgere, som ikke nødvendigvis er i stand til at klare sig selv derhjemme, og har behov for hjemmepleje eller en midlertidig døgnplads, siger Mirjana Saabye, Chefkonsulent i Ældre Sagen.

Formand for Udvalget vedr. Tværsektorielt Arbejde i Region Hovedstande, Maja Holt Højgaard (S), påpeger også, at der arbejdes på at styrke samarbejdet mellem regioner og kommuner.

– Jeg kan sagtens forstå, hvorfor der kommer en kritik, for det er et sted, hvor patienten ofte kommer i klemme mellem regioner og kommuner. Vi har netop indgået en ny sundhedsaftale med kommunerne, hvor de forpligter sig til at hjemtage færdigbehandlede patienter tidligere, og vi vil også lægge os i selen for, at kommunerne får skrivelserne fra hospitalerne tidligere. Det er der fokus på, og det vil der blive rettet op på.

Også Hillerød Kommune øver sig til at blive bedre til samarbejde, siger formand for Sundheds- og Socialudvalget i Hillerød Kommune, Christina Thorholm (R).

– Jeg synes, det er godt, vi øver os på at blive bedre i forhold til at få skabt de bedste forløb for borgerne. Det er i fokus, fordi vi tror på, vi kan udvikle samarbejdet, siger Christina Thorholm.