Rejser tvivl om det reelle udslip til Arresø

Seks overløbsbygværker fra Gribskovs spildevandsanlæg, der leder ud i Arresø, genantænder en diskussion om, hvor meget urenset spildevand, der havner i vores vandmiljø.

Debat: Ren Arresø - en fælles opgave, ja
Foto: Kenn Thomsen

Seks af Gribskov kommunes overløbsbygværker, leder urenset spildevand videre ud i Arresø, når der er overløb. Men to af dem er inden for de seneste år blevet forsynet med flowmålere, der måler, hvor meget urenset spildevand, der udledes fra stedet. Og det tal ligger markant over de modelberegninger, som Miljøstyrelsen benytter. De to flowmålere viste i første kvartal henholdsvis 9785 og 9665 kubikmeter kloakvand i overløb ved i alt syv hændelser. Til sammenligning, så lyder modelberegningen for de fire øvrige anlæg 67,2 kubikmeter ved seks overløb.