Populære biavlere står til at miste hjem

Foto: Thomas Arnbo, Tore G. C. Rich