Plan for nye boliger over p-hus på vej

Lokalplanarbejdet for de nye boliger, der skal bygges oven på P-hus Torvet i Østergade sættes efter alt at dømme i gang i denne måned.

Det sker, efter at et enigt Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har nikket ja til de planer, der er for at bygge 23 ungdomsboliger og 41 familieboliger i tre etager oven på p-huset.

Tidligere i år købte Boligselskabet Domea p-huset af kommunen for to millioner kroner. Kommunen havde selv betalt 23 millioner kroner for at få det bygget tilbage i 1998.

Boligerne etableres som lejeboliger, og der skal efter planen bygges oven på varegården til Irma, så byggeriet rykkes ud til gaden. Projektforslaget bevarer cirka 190 af de 216 offentligt tilgængelige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de 43 pladser, som er udlejet til Nordsjællands Politi.

Dan Riise, formand for Arkitektur-, Byplan og Trafikudvalget (V) er fortrøstningsfuld.

– Vi er rigtig glade for, at vi beholder næsten alle parkeringspladserne, for det er vigtigt. Nogle skal bruges til de mennesker, der skal bo der, men det er meget sjældent, at det p-hus er fyldt, så derfor ser det ud som om, at det hele går op i en højere enhed, siger Dan Riise.

Han hæfter sig ved, at Økonomiudvalget har solgt p-huset på nogle betingelser, blandt andet de tre etager og antallet af boliger, og at det er de betingelser, som udvalget har fået overdraget med et forslag til en forhøring.

Grønt mødested

Kommunens forvaltning vurderer, at projektforslaget vil passe godt ind i området.

»Når varegården overdækkes, vil det udfylde et hul i gadebilledet, som i dag skaber en kedelig bagside ud mod Østergade. Det indre gårdrum bidrager med et grønt mødested for beboerne, som også vil være tilgængeligt for byens øvrige borgere«, skriver forvaltningen i sagsfremstillingen.

Byggeriet indeholder en stor bygningsvolumen, men passer ifølge forvaltningen ind i området, blandt andet ved at man trækker facaden en etage ned mod Østergade, så byggeriet får fire etager ud mod gaden og en etage mere længere inde på grunden.

I projektforslaget har bygherre præsenteret to forskellige materialevalg. En ydre skærmtegl, der skal afspejle byens rødstenshuse og et alternativ til skærmtegl, som kan være aluminium, der er overfladebehandlet. Materialerne fastlægges endeligt i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen.

Startredegørelsen skal behandles på både Økonomiudvalgets møde i næste uge og i byrådssalen senere på måneden. Herefter bliver planerne sendt i høring. Her vil der også være et borgermøde.

P-hus i forfald

P-huset har længe trængt til en kærlig hånd. Allerede kort tid efter opførelsen stod det klart, at der var omfattende problemer i byggeriet, og det er vurderet, at det vil koste 27 millioner kroner at rette op på byggesjusken, en renovering, der aldrig er blevet gennemført. I marts i år skrev vi her i avisen, at Hillerød Kommune fra 2013 til 2018 har udbetalt over 65.000 kroner i erstatning til bilejere, der har fået deres bil ødelagt i P-hus Torvet. Der dryppede nemlig ætsende væske ned fra p-husets tag på bilerne.

Derfor glæder Dan Riise sig også over, at p-huset nu bliver renoveret i forbindelse med boligbyggeriet.