Omfattende hærværk mod julen

Foto: Tore G. C. Rich