Om bevingede heste – og ni andre fortællinger

Årbog: Med udgangspunkt i lokale fund, steder eller begivenheder udfolder forfatterne af Museum Nordsjællands årbog 2022 – “Alle Tiders Nordsjælland“ 10 fortællinger, der bringer læserne vidt omkring i tid og rum.