Norsk kopi-ø skal renoveres

Foto: Tore G. C. Rich

En bro af pontoner strækker sig efterhånden fra land og hen til den lille Louises Ø i Indelukket ved Frederiksborg Slot. Her skabte Frederik VII en ø i norsk stil til sig selv og sin hustru, Louise Rasmussen, bedre kendt som grevinde Danner. De næste måneder skal den renoveres, skriver Frederiksborg Amts Avis.

– Det er præget af forfald. Heldigvis har vi fundet midler til genopretning, siger Niels Mellergaard, slotshavechef i Slots og Kulturstyrelsen.

Pengene kommer fra styrelsens vedligeholdelsesbudgetter.

Det er primært tage og vægge, der skal renoveres så man sikrer og stopper forfaldet. Også brinken, det vil sige øens sider, skal renoveres.

Desuden har styrelsen planer om at genskabe beplantningen som den oprindeligt var.

– Den tidligere beplantning var meget præget af fyr og birketræer, som er det naturlige bilede i norsk koncept. Men fyr og andre nåletræer har kortere levetid i forhold til løvtræer, så de forsvinder, forklarer Niels Mellergaard.

Han oplyser, at man flere steder i landet som her har norske bygninger. Fx har man det norske hus i Søndermarken på Frederiksberg, det norske hus i Sorgenfri Slotshave og et i Liselund på Møn.

– Det er symbolik på rigsfællesskab med Norge med små norske landskaber. For at hensætte folk til oplevelse af den vilde norske natur. I Søndermarken er der dramatisk terrænspring omkring. Det er der ikke her. Her ligger det på en illusion om en ø i en norsk sø, siger Niels Mellergaard og tilføjer:

– Det er kulissens primære formål i dag: At danne et illusorisk bilede af et norsk herresæde.